Eläkevakuuttajalle vetävät sisällöt ovat yksi tapa parantaa työelämää

Varma on suomalaisen työn eläkevakuuttaja ja työkykyjohtamisen edelläkävijä. Eläkeyhtiö haluaa ymmärtää muuttuvaa työelämää tuottamalla luotettavaa tutkimukseen pohjautuvaa tietoa työkyvystä työelämään. Olemme auttaneet Varmaa muun muassa konseptoimaan työkykyjohtamisen sisältöjä ja valmentaneet asiantuntijoita viestimään työstään.

Asiakkaan nimi: Varma
Toteutuksen ajankohta: Vuodesta 2021 alkaen

Miksi työ tehtiin?

Työelämän kiihtyvä muutos vaikuttaa ihmisten työkykyyn. Varman tutkimustoiminnan tavoitteena on tunnistaa nykyisiä ja nousevia työkyvyttömyyden riskitekijöitä ja ymmärtää niiden kehitystä sekä tuottaa tietoa keinoista, joilla riskejä voidaan hallita.

Jotta uusi tieto vaikuttaa, eli parantaa työhyvinvointia ja pienentää riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, tarvitaan monipuolista viestintää. 

Varma toivoi Kaskasilta näkemystä siitä, onko työkykyjohtamiseen liittyvä viestintä tarpeeksi monipuolista ja kohderyhmiä puhuttelevaa ja miten erilaisia sisältötyyppejä voisi kehittää. 

Mitä teimme?

Lähdimme liikkeelle kartoittamalla viestinnän nykytilaa ja työstimme varmalaisten kanssa kehitysehdotuksiamme työpajoissa. Tuloksena syntyivät sisältölinjaukset, joiden tavoite on lisätä sisällöntuotannon strategisuutta ja kohderyhmälöhtöisyyttä, selkeyttää tuotantoprosesseja ja parantaa sisältöjen laatua. Lisäksi kehitimme myöhemmin vielä tutkimuspohjaisten tietotuotteiden sisältökonsepteja.

Kehitysprojekteissa syntynyt ymmärrys varmalaisten maailmasta loi erinomaisen pohjan asiantuntijioiden valmennuksille, joiden tavoitteena oli parantaa heidän kykyään viestiä omasta työstä niin sosiaalisessa mediassa kuin muillakin foorumeilla. 

Miten meni?

Sekä viestinnän kehitysprojektit että valmennukset ovat saaneet hyvää palautetta ja jatkoa. 

“Varmassa eletään työelämän muutoksen ytimessä. Talossa on valtava määrä asiakasdataa ja tutkimusta siitä, miten suomalaiset voivat töissä. Se tarkoittaa myös suurta vastuuta siitä, että heiltä odotetaan työkykyongelmiin ratkaisuehdotuksia. Viestinnällä on tärkeä rooli siinä, että hiljaiset signaalit päätyvät yhteiskunnalliseen keskusteluun ja ratkaisumallit suomalaisille työpaikoille käyttöön. Yhteistyö on näistä lähtökohdista merkityksellistä ja antoisaa.”

Maria Ruuska, asiakkuusjohtaja

“Yhteistyö Kaskasin kanssa oli toimivaa ja helppoa. Yhteiset työpajat olivat hyvin toteutettuja ja antoisia myös meille varmalaisille. Lopputuloksena syntyneet sisältölinjaukset ja tietotuotteiden konseptit siirtyivät sujuvasti osaksi viestimisen arkea.”

Hanna Leskelä, viestintäpäällikkö