Kansalaisten energiaherätys – kansainvälinen tutkimushanke viestii energiasta raikkaasti

Kansainvälinen GRETA-hanke tutkii energiakansalaisuutta, eli sitä miten jokainen meistä voi arjessaan edistää kestäviä energiavalintoja. Koska hanke viestii tärkeästä aiheesta suurelle yleisölle, haluttiin viestintään mukaan iloa ja leikkisyyttä.

Asiakkaan nimi: GRETA-hanke
Toteutuksen ajankohta: 2021–2023

Miksi työ tehtiin?

Euroopan Unioni tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Jotta energiamurros saadaan aikaan kestävästi, tarvitaan sen toteuttamiseen myös kansalaisia. Kansainvälinen GRETA-hanke tutkii energiakansalaisuutta, eli sitä miten jokainen meistä voi arjessaan edistää kestäviä energiavalintoja. Hanketta rahoittaa Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelma. 

Kaskas on yksi GRETA-hankkeen kahdeksasta partnerista. Vastaamme hankkeen viestinnän ja vuorovaikutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Mitä teimme?

GRETA haluaa tunnistaa ja määritellä seikkoja, jotka auttavat EU-kansalaisia osallistumaan kestävään energiamurrokseen. Hankkeessa syntyy tiekarttoja EU-tason päätöksentekoon, mutta myös työkaluja paikallisille energiayhteisöille kaikkiin jäsenmaihin. 

Aloitimme luomalla viestinnän perustukset yhdessä hankkeen tutkijoiden kanssa. Viestintästrategiassa oli erityisenä haasteena määritellä realistiset ja vaikuttavat keinot monitahoisen kohdeyleisön tavoittamiseen. 

Myös hankkeen visuaalisen ilmeen tuli toimia hyvin erilaisille yleisöille. Energiaviestinnässä ja tutkimushankkeissa käytetään usein hyvin vakiintuneita värejä ja tyylejä. Tässä halusimme tehdä jotain erilaista. Koska GRETA-hanke haluaa puhutella suurta yleisöä, hankkeen ilme on korostetun positiivinen ja leikkisä mutta silti uskottava. 

Hankkeen ilmeeseen kuuluvat laajoina väripintoina keltainen ja sininen. Keltainen symboloi energiaa, ja vaaleansininen on sille sekä leikkisä että asiallinen vastapari. Ilmettä täydentää saumattomasti muotoilemamme slogan: “You’ve got the power”. Se viestii, että kestävän energiamurroksen avaimet löytyvät meiltä kaikilta. Hankkeen veikeät kuvitukset ovat kuvittaja Lille Santasen käsialaa.

Miten meni?

Laatimamme viestinnän peruspilarit ohjaavat GRETA-hankkeen päivittäistä viestintää. Strategia on auttanut hanketta sisäisesti hahmottamaan viestinnän merkityksen ja tuonut selkeyttä sisäiseen roolien jakoon. GRETA-hankkeen tutkijat ovat ottaneet leikkisän  ilmeen omakseen. Visuaalista ilmettä on hyödynnetty esityspohjissa, sosiaalisessa mediassa, hankkeen esittelyvideoissa ja tietenkin verkkosivuilla. GRETA erottautuu myönteisesti edukseen.

Suunnittelemme hankkeen tutkijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä tapoja viestiä energiasta ymmärrettävästi ja lähestyttävästi. Syyskuussa 2022 energiakansalaisuudesta luki potentiaalisesti yhteensä 20 miljoonaa silmäparia ympäri Eurooppaa. GRETA-hanke esiintyi isosti mediassa, kun sinnikkään mediatyömme tuloksena the Guardian ja italialainen La Repubblica kirjoittivat hankkeestamme. 

Tutustu asiakkaaseen: projectgreta.eu