Palvelumme

Strateginen viestintä

Strategisena viestintäkumppanina otamme vastuun viestinnän suunnittelusta ja varmistamme, että sinulle jää aikaa keskittyä ydintyöhösi. Strateginen viestintä on pitkäjänteistä ja kustannustehokasta viestintää. Se myös auttaa varautumaan mahdollisiin kriiseihin tai niiden ennaltaehkäisyyn. Ennen kaikkea se on avain vaikuttavuuden varmistamiseen.

Meiltä sujuvat:

 • Viestintästrategiat ja -suunnitelmat, tavoitteet, mittaristot ja niiden seuranta
 • Viestinnän jatkuva konsultaatio, asiakkaalle oleellisten ajankohtaisten teemojen, ilmiöiden ja toimijoiden kartoitus ja mahdollisuuksien analysointi
 • Kriisiviestintäsuunnitelmat ja -valmennukset
 • Muutosviestintä ja työnantajakuvan kehittäminen

Vuorovaikutuksen kehittäminen

Vuorovaikutuksen ja osallisuuden palvelumme auttavat selvittämään, miten parhaiten osallistut aihettasi koskevaan keskusteluun, aktivoit sidosryhmiäsi osallistumaan tai kehität organisaatiosi vuorovaikutusta. Meillä on osallisuuden kasvattamiseksi verrattomia työkaluja, joiden avulla olemme saaneet esimerkiksi repivien lakihankkeiden vastakkaisilla puolilla olevat ihmiset keskustelemaan keskenään.

Käytännössä:

 • Suunnittelemme ja fasilitoimme osallistumista, vaikuttamista ja vuoropuhelua
 • Kehitämme vuorovaikutusta, viestintää ja toimintatapoja mm. palvelumuotoilun keinoin
 • Tuotamme ja fasilitoimme työpajoja, sidosryhmätilaisuuksia ja dialogeja
 • Arvioimme ja kehitämme työnantajamielikuvaa ja työntekijäkokemusta

Sisällöt

Laadukas sisältö vetää huomion puoleensa. Hallitsemme eri sisältöformaatit ja kiinnostavimmat tarinankerronnan muodot. Kokeilemme jatkuvasti uutta. Konseptoimme ja toteutamme kaikkea osuvista kampanjasisällöistä, podcasteista ja oivaltavista blogiteksteistä laajoihin julkaisu- tai kirjaprojekteihin. Suunnittelemme tarvittaessa myös sisältöjen visualisuuden ja jakelukanavat.

Tilaa meiltä:

 • Sisältökonseptit
 • Artikkelit ja verkkotekstit
 • Painetut ja sähköiset julkaisut, ml. kirjat
 • Sosiaalisen median sisällöt
 • Policy briefit ja white paperit

Markkinointiviestintä ja mediasuhteet

Taidamme monikanavaisen markkinointiviestinnän aina mediaviestinnästä somestrategioihin ja mainonnan suunnitteluun. Kasvatamme erilaisten brändien tai yhteiskunnallisten aiheiden tunnettuutta, vaikuttavuutta ja kasvua markkinointiviestinnän keinoin. Teemme sen nokkelasti, kustannustehokkaasti ja vastuullisesti.

Meiltä luontuvat:

 • Mediaviestintä, ml. mediavalmennukset, mediasuhteet, pääviestityöpajat ja ajatusjohtajuuden kehittäminen
 • PR-, some- ja vaikuttajasuunnitelmat ja -strategiat sekä toimenpiteiden toteutukset
 • Monikanavaiset – isot ja pienet – luovat kampanjat omiin, ansaittuihin ja maksettuihin kanaviin
 • Tapahtumatuotannot ja -juonnot

Valmennukset

Kaipaavatko organisaatiosi asiantuntijat tukea viestintäkykyjensä vahvistamiseen? Asiantuntijan työhön kuuluu omasta työstä viestiminen erilaisille yleisöille, ja viestintätaidot kehittyvät vain harjoittelemalla. Tarjoamme innostavia ja käytännönläheisiä valmennuksia suomeksi ja englanniksi kaiken kokoisille ryhmille. Tarjoamme räätälöityjä kokonaisuuksia muun muassa seuraavista aiheista:

 • Suullinen esiintyminen ja pitchaaminen
 • Sosiaalinen media ja median kanssa toimiminen
 • Yleistajuisen tekstin kirjoittaminen, kuten blogit
 • Visuaalinen viestintä
 • Vuorovaikutustaidot ja vaikuttaminen, ml. dialogit

Hankeviestintä

Oletko aloittamassa uutta tutkimus- tai kehityshanketta? Lähdemme mielellämme kumppaniksi jo rahoitushakuvaiheessa ja autamme laatimaan hakemuksen viestintä- ja vuorovaikutusosuuden. Olemme kehittäneet hankeviestintään vaikuttavia mutta myös kustannustehokkaita malleja, joiden avulla varmistamme, että viestintään riittää paukkuja koko hankkeen ajan. Jos hankkeesi on jo tulossa päätökseen, autamme myös tulosten viestimisessä.

Käytännössä:

 • Autamme visuaalisen ilmeen ja ydinviestien luonnissa
 • Valmennamme asiantuntijoita viestimään vaikuttavasti
 • Tuotamme sisältöä eri viestintäkanaviin, visualisoimme niin visioita kuin tuloksia
 • Autamme media- ja sidosryhmäviestinnässä
 • Järjestämme ja moderoimme tilaisuuksia

Visuaalinen viestintä

Haluatko, että viestisi herättää kiinnostuksen, luo oikean tunnelman ja tulee varmasti ymmärretyksi? Visualisoinnit esittävät vaikeitakin kokonaisuuksia ja asioiden välisiä yhteyksiä tehokkaasti. Tarjoamme laadukkaasti muotoiltua visuaalista viestintää strategisesta suunnittelusta toteutukseen asti. Huomioimme saavutettavuuden eri tasot asiakkaan toiveiden mukaisesti.

Suunnittelemme:

 • Visuaalisia ilmeitä ja ulkoasuja
 • Tiedon visualisointeja, kuvituksia ja infografiikkaa
 • Digitaalisia ja painettuja julkaisuja
 • Visuaalisen viestinnän sparraamista
 • Kuvakonsepteja, valokuvia, videoita

Tekemiämme videoita pääset katsomaan Vimeosta.

Brändien vaikuttavuus

Mietitkö miten brändisi tavoittaa ja puhuttelee sidosryhmiäsi? Autamme erilaisia organisaatioita kirkastamaan brändinsä ytimen, olemassaolonsa oikeutuksen sekä tavan, jolla brändi näkyy ja kuuluu maailmassa. Tuemme pieniä ja suuria toimijoita brändikokemuksen kehittämisessä alusta alkaen tai tarvittaessa vain brändin tiettyjen osien muotoilussa. Toteutamme esimerkiksi brändiä tukevia diversiteetti- ja inkluusiostrategioita ja tiekarttoja.

Meiltä voit tilata:

 • Brändistrategiat ja niiden jalkautukset koko organisaation toimintaan
 • Brändin visuaalisen ilmeen ja äänensävyn suunnittelun
 • Arvojen määrittelyn
 • Bränditarinat

Haluatko kuulla lisää?

Karoliina Kinnunen Mohr
karoliina@kaskas.fi
+358 50 400 5122

Maria Ruuska
maria.ruuska@kaskas.fi
+358 40 727 4119