Valikoidut työnäytteemme

Työt

Eläkevakuuttajalle vetävät sisällöt ovat yksi tapa parantaa työelämää

Varma on suomalaisen työn eläkevakuuttaja ja työkykyjohtamisen edelläkävijä. Eläkeyhtiö haluaa ymmärtää muuttuvaa työelämää tuottamalla luotettavaa tutkimukseen pohjautuvaa tietoa työkyvystä työelämään. Olemme auttaneet Varmaa muun muassa konseptoimaan työkykyjohtamisen sisältöjä ja valmentaneet asiantuntijoita viestimään työstään.

Työt

Ministeriön kansalaisraati ratkoi luontokatoa

Luontokadon pysäyttämiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Ympäristöministeriö valmisteli luonnon monimuotoisuusstrategiaa, jonka tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää kehitys elpymisuralle. Valmistelua tukemaan ministeriö halusi kerätä keskustellen tavallisten suomalaisten […]

Työt

Yhteinen olennaisuusanalyysi ja linjaukset tukevat energia-alan yritysten vastuullisuustyötä

Ilmastonmuutoksen aikakaudella energia-alan kestävä kehitys on kriittistä koko yhteiskunnan kannalta. Vastuullisuustyötä on tehty alalla jo pitkään, mutta yhteistä kokonaiskuvaa ei ole ollut. Alan yhteisellä olennaisuusanalyysillä ja vastuullisuuslinjauksilla luotiin jaettu käsitys siitä, mihin keskittyä energia-alan kestävän kehityksen edistämisessä. Työ tarjoaa myös työkaluja alan yrityksille niiden omaan vastuullisuustyöhön.

Työt

Suomen Afrikka-strategia tehtiin koko yhteiskunnan voimin

Afrikan taloudellinen ja poliittinen merkitys on yhä suurempi joten hallitus päätti laatia Suomelle Afrikka-strategian. Tuimme ulkoministeriötä strategiatyön viestinnässä ja vastasimme siitä, että suomalaiset asiantuntijat tutkijoista yrityksiin pääsivät vaikuttamaan strategian tavoitteisiin ja toimenpiteisiin.

Työt

Kiertotaloudesta koko Suomen yhteinen asia

Suomen hallitus asetti tavoitteekseen tehdä Suomesta kiertotalouden edelläkävijä. Talousjärjestelmän muutos on kuitenkin niin iso asia, ettei se tapahdu pelkin poliittisin päätöksin. Autoimme ministeriöitä varmistamaan, että vuorovaikutus sidosryhmien kanssa toimii ja että valmistelu saa ansaitsemaansa näkyvyyttä.

Työt

Kansanedustajat saivat päästötietoa suoraan postilaatikkoonsa

Suomi on matkalla kohti hiilineutraaliutta. Kovan tavoitteen saavuttamiseksi tarvitaan tietoa siitä, vähenevätkö päästöt halutulla tahdilla vai eivät. Tiivistimme päästödatan puhuttelevaksi tekstiksi ja kuviksi. Näin viritimme keskustelua sekä eduskunnassa että somessa.

Työt

Lumenelle vastuullisuus ei ole kosmetiikkaa

Kosmetiikkayhtiö Lumene täytti 50 vuotta ja halusi nostaa juhlavuoden teemaksi vastuullisuuden. Yhtiö oli tehnyt jo pitkään vastuullisia tekoja, mutta oli nyt uuden edessä: se ei ollut aiemmin viestinyt vastuullisuudesta juurikaan ulospäin.