ABO Wind selvitti kaksoisolennaisuusanalyysillä, mihin vastuullisuudessa kannattaa keskittyä

Kaskas suunnitteli ja toteutti EU:n kestävyysraportointidirektiiviä (CSRD) mukailevan olennaisuusanalyysiprosessin ABO Windille.

Asiakkaan nimi: Abo Wind Oy
Toteutuksen ajankohta: syyskuu 2023–tammikuu 2024

Miksi työ tehtiin?

ABO Wind Oy halusi nostaa vastuullisuustekemisensä uudelle tasolle. Työn luontevana aloituspisteenä oli kaksoisolennaisuusanalyysi, jossa selvitimme, mitkä vastuullisuusteemat ovat ABO:lle niin tärkeitä, että niihin kannattaa erityisesti keskittyä.

Siinä, missä perinteisessä olennaisuusanalyysissa keskitytään siihen, miten yritys vaikuttaa ympäröivään yhteiskuntaan, laajentaa uusi raportointidirektiivi käsitystä olennaisuudesta. Nyt katsoimme myös sitä, millaisia taloudellisia riskejä ja mahdollisuuksia eri vastuullisuusteemat, kuten ilmastonmuutos, työntekijöiden tasa-arvoinen kohtelu tai korruption ehkäisy, luovat yritykselle.

Mitä teimme?

Vaikka ABO ei ylitä EU:n kestävyysraportointidirektiivin raportointikynnystä, teimme työn mukaillen uutta kaksoisolennaisuusanalysin ohjeistusta. Direktiivin mukaisesti selvitimme vastuullisuusvaikutuksia, riskejä ja mahdollisuuksia niin yrityksen sisäisesti kuin myös ulkoisilta sidosryhmiltä. Tämän lisäksi selvitimme haastateltavien näkemyksiä ABO Wind Oy:n maineesta ja heidän kanssaan työskentelystä.

Työn selkärankana toimi sisäiset työpajat, joissa selvitimme yrityksen vastuullisuusvaikutuksia yhdessä johtoryhmän ja työntekijöiden kanssa. Tässä prosessi oli yhtä tärkeä kuin lopputulos, sillä keskustelut kasvattivat sisäistä vastuullisuusosaamista ja tiedon vaihtoa organisaatiossa.

Lopulta tiivistimme työpajojen tulokset ja sidosryhmien näkemykset matriisiin, joka kokoaa eri teemojen olennaisuuden ABOn näkökulmasta.

“Uusi raportointidirektiivi ja kaksoisolennaisuusanalyysimalli korostavat sitä, että vastuullisuusasiat luovat yritykselle aitoja, taloudellisia, riskejä ja mahdollisuuksia. ABOn kanssa keskustelu liikkui isoista teemoista suuriin: Tuulivoiman hankekehittäjälle ja rakennuttajalle ilmastonmuutoksen aiheuttama sään ennustettavuuden heikkeneminen ja toisaalta esimerkiksi biodiversiteettivaikutusten huolellinen selvittäminen luovat sekä riskejä että mahdollisuuksia”, sanoo Kaskasin vastuullisuusasiantuntija Liisa Kolehmainen.

Miten meni?

Työn avulla ABO pääsi kehittämään vastuullisuuttaan systemaattisesti ja strategisesti. Kun sisäiset sidosryhmät olivat mukana jo työn alkuvaiheessa, syntyi abolaisille vahva yhteinen omistajuus vastuullisuuden kehittämiseen. Työn myötä syntynyt vahvempi ymmärrys ABOn maineesta sidosryhmien keskuudessa auttaa suuntaamaan viestinnän toimenpiteitä tehokkaasti. Vastuullisuus kun harvoin näkyy paljaalla silmällä, eli siitä pitää viestiä vuorovaikutteisesti ja systemaattisesti.

“Sisäinen ymmärryksemme vastuullisuudesta kasvoi valtavasti. Oli arvokasta ottaa sidosryhmämme mukaan työhön ja kuulla heidän näkemyksensä, miten meidän tulisi ABOlla painottaa vastuullisuuden tekoja. Kaksoisolennaisuusanalyysi ja sidosryhmätutkimus antoivat vastuullisuustyöllemme vankan pohjan,” viestintä- ja yhteiskuntasuhdejohtaja Reetta Nurmo sanoo.

Tutustu asiakkaaseen: https://www.abo-wind.fi