Strategia ja analyysi

Yksikään organisaatio ei voi enää jättää huomiotta toimintansa kestävyyttä – päinvastoin, kestävyys kuuluu strategian ytimeen. Autamme asiakkaitamme johtamaan, kehittämään ja arvioimaan toimintaansa vastuullisuuden aikakaudella.

Vain strategia, josta ihmiset innostuvat, johtaa toimintaan. Tuomme strategiatyön tueksi monipuolisen tiedon, kutsumme tarvittavat ihmiset mukaan muutoksen tekoon ja varmistamme, että työ näkyy ja vaikuttaa myös organisaation ulkopuolella.

Yrityksille kestävä kehitys tuo uutta liiketoimintaa ja kilpailuetua. Autamme yritysasiakkaitamme siirtymään negatiivisten vaikutusten minimoinnista positiivisten vaikutusten luomiseen.

Palvelumme:

 • Kestävyyden johtaminen
 • Vastuullisuusnarratiivi
 • Strategiatyön tuki
 • Yhteiskuntasuhteiden vahvistaminen ja vaikuttaminen
 • Selvitykset ja analyysit

Haluatko tietää lisää?
Karoliina Kinnunen Mohr
+358 50 400 4122
karoliina@kaskas.fi

Pasi Nokelainen
+358 50 339 5860
pasi.nokelainen@kaskas.fi

Mitä olemme tehneet: 

 • Teimme Savon Voimalle olennaisuusanalyysin ohjaamaan vastuullisuustyötä. Analyysi sisälsi olennaisuuden kaksinkertaisen tarkastelun CSRD-sääntelyä silmällä pitäen.
 • Autoimme ulkoministeriötä valmistelemaan Suomelle ensimmäisen Afrikka-strategian ja vastasimme siitä, että asiantuntijat tutkijoista yrityksiin olivat mukana rakentamassa strategian tavoitteita ja toimenpiteitä.
 • Selvitimme, mitä viljelijät ajattelevat ilmastonmuutoksesta ja teimme kokeilun, jolla testasimme millainen viestintä auttaa heitä työssään. Maa- ja metsätalousministeriön rahoittaman Yhdessä kokeillen -hankkeen tuloksena syntyivät suositukset vaikuttavaan ilmasto- ja ympäristöviestintään.

Luovat ratkaisut

Kestävyysmurros ei tapahdu ilman tunnetta. Olemme taitavia tekemään vaativasta asiantuntijatiedosta ymmärrettävää ja innostavaa. Rakennamme kestäviä brändejä ja luomme yhteiskunnallista ja oivaltavaa markkinointiviestintää, joka siivittää asiakkaitamme kohti kestävää kehitystä.

Kaskas on kestävän kehityksen älykäs ja idearikas, mutta myös luova kumppani. Emme vain “jalkauta” tietoa erilaisin viestinnän keinoin, vaan autamme asiakkaitamme aina rakentamaan ohjelmansa, strategiansa ja palvelunsa niin, että ne toimivat viestinnällisesti, herättävät tunteita ja innostavat ihmiset organisaatiossa ja yhteiskunnassa toimimaan.

Varmistamme koko ajan kiristyvässä markkinointiviestinnän sääntely-ympäristössä, että asiakkaidemme luovat ratkaisut ovat aina totuudenmukaisia ja läpäisevät vaativimmatkin kriteerit. Vasta sitten valitsemme ratkaisuille sopivat sanoitukset ja formaatit – olivatpa ne sitten kampanjoita, sisältökokonaisuuksia tai tiedon visualisointia.

Palvelumme:

 • Brändistrategiat 
 • Visuaalisen ilmeen suunnittelu
 • Yhteiskunnalliset kampanjat
 • Monikanavainen sisällöntuotanto 
 • Valokuvaus ja liikkuva kuva
 • Työnantajabrändi

Haluatko tietää lisää?
Maria Ruuska
+358 40 727 4119
maria.ruuska@kaskas.fi

Mitä olemme tehneet: 

 • Teimme Talentialle sosiaalialan todellisuutta dystooppisesti kuvaavan kampanjan ja herätimme päättäjät keskustelemaan eduskuntavaalien alla.
 • Loimme Music x Media -tapahtumalle brändistrategian, joka kirkasti perinteikkään tapahtuman arvot ja olemassaolon oikeutuksen. Lisäksi loimme monimuotoisuutta henkivän ja helposti hyödynnettävän ilmeen tapahtumalle. 
 • Vastasimme energiakansalaisuutta tutkineen GRETA-hankkeen viestinnästä brändin ja viestintästrategian luonnista tulosten paketointiin päättäjile, medialle ja kansalaisille.

Osallisuus ja vuorovaikutus

Kestävä maailma syntyy kestävistä verkostoista. Jotta suuret muutokset onnistuvat, organisaatioiden täytyy saada ihmiset osallistumaan, vastata sidosryhmien tarpeisiin ja tehdä yhteistyötä jopa kilpailijoiden kanssa. Autamme luomaan näitä uusia verkostoja ja yhteistyön tapoja sekä kehittämään asiakkaidemme sidosryhmäymmärrystä seuraavalle tasolle. 

Tarpeen vaatiessa kuljemme vierellä ja varmistamme asiakkaan tukena, että haastavissa hankkeissa kaikki olennaiset ryhmät pääsevät aidosti osallistumaan työhön. Tuloksena on sujuvampia ja ennakoitavampia hankkeita, eli enemmän onnistumisia ja parempaa bisnestä sekä ihmisten että maailman kannalta. 

Vahvistamme valmennuksillamme asiantuntijoiden ja tutkijoiden kykyä osallistua julkiseen keskusteluun, jotta mahdollisimman monen osaaminen ja ymmärrys saadaan mukaan edistämään murroksia kohti kestävää tulevaisuutta.

Palvelumme:

 • Sidosryhmävuorovaikutuksen suunnittelu ja tuki
 • Verkostojen ja yhteistyömallien luominen ja fasilitointi
 • Vuorovaikutus- ja viestintävalmennukset

Haluatko tietää lisää?
Liisa Mayow
+358 40 580 8148
liisa.mayow@kaskas.fi

Mitä olemme tehneet: 

 • Perustimme ympäristöministeriölle kansalaisten oman Luontoraadin tukemaan Suomen kansallisen luonnon monimuotoisuusstrategian valmistelua.
 • Toteutimme Lumenelle laajan strategisen taustatyön, suositukset ja tiekartan yhtiön diversiteetti- ja osallisuustyötä varten. 
 • Olemme valmentaneet yli sata VTT:n huippuasiantuntijaa kehittymään oman aiheensa ajatusjohtajina.