Muutos kohti elämäntapaa, joka mahtuu planeetan rajoihin, vaatii muutakin kuin kestävyysmurroksia edistäviä teknisiä ratkaisuja. Se muu – tieto, osallisuus ja luovuus – on osaamisemme ydin.

Miten teemme?

Mitä jos ratkaisut aikamme polttaviin ongelmiin, kuten ilmastonmuutokseen, makaavat tutkimusartikkeleissa, joita kukaan ymmärrä? Havainnosta syntyi tiedeviestintään erikoistunut Kaskas vuonna 2013. Tänään meitä on yli parikymmentä ja työskentelemme laajasti yritysten, valtionhallinnon, yliopistojen, järjestöjen ja säätiöiden kestävyyskysymysten parissa.

Strategia ja analyysi

Kaivamme, analysoimme, kiteytämme ja visualisoimme tietoa, jotta asiakkaidemme toiminta olisi mahdollisimman vaikuttavaa.

Luovat ratkaisut

Pelkillä käppyröillä tai ennusteilla on vaikea saada ihmisiä villiintymään. Luomme luovia toteutuksia, jotka herättävät tunteita ja rohkaisevat toimimaan. 

Osallisuus ja vuorovaikutus

Tuomme olennaiset ja yllättävät tahot yhteen luomaan parempaa ymmärrystä. Näemme vaivaa, jotta päätöksissä kuullaan myös helposti sivuun jääviä. 

Kumppanuus kanssamme synnyttää oivalluksen. Sen ääni on ”kas!”

Tutustu töihimme ja palveluihimme tarkemmin.

Jos haluaisit olla osa Kaskasia, lähetä avoin hakemus operatiiviselle johtajallemme:

Laura Tahkokallio laura.tahkokallio@kaskas.fi.

Kaskas työpaikkana

Työmme perustuu kolmelle arvolle:

Ilo: Vaikka teemme töitä vakavien asioiden parissa, lähestymme toisiamme, asiakkaitamme ja maailmaa toiveikkaasti, positiivisesti – ja myös huumorilla. 

Kunnianhimo: Asetamme riman työmme laadulle ja vaikuttavuudelle korkealle. Se tarkoittaa oikeiden kysymysten esittämistä, itsensä ja asiakkaan haastamista, vaikeiden asioiden äärelle pysähtymistä ja halua oppia jatkuvasti uutta.

Lempeys: Lempeyttä ovat ystävällisyys ja hyvä tilannetaju. Tunnistamme ihmisten erilaiset elämäntilanteet ja lähtökohdat ja otamme ne huomioon johtamisessa, kollegoina ja palveluntarjoajina.

Tutustu työtämme ohjaaviin eettisiin periaatteisiin.

Raportoimme vastuullisuudestamme Global Compactin Communication of Progess -työkalulla.