Miten osallistumista muotoillaan?

Osallistumisen muotoiluun liittyy usein ilmiselvinä pidettyjä hyviä käytäntöjä, jotka ovat aivan olennaisia onnistuneen kokemuksen luomisessa.