Mitä hyötyä on tiedon visualisoinnista?

Tietoa pursuaa kiihtyvällä tahdilla eri viestintäkanavista, joten sen ytimekkääseen ja havainnolliseen esittämiseen kannattaa panostaa, jotta oma viesti ei huku tietotulvaan.

Miten osallistumista muotoillaan?

Osallistumisen muotoiluun liittyy usein ilmiselvinä pidettyjä hyviä käytäntöjä, jotka ovat aivan olennaisia onnistuneen kokemuksen luomisessa.