Mitä hyötyä on tiedon visualisoinnista?

Ulla Eronen | 24.4.2024

Tietoa pursuaa kiihtyvällä tahdilla eri viestintäkanavista, joten sen ytimekkääseen ja havainnolliseen esittämiseen kannattaa panostaa, jotta oma viesti ei huku tietotulvaan.

Olemme Kaskasissa tehneet vuosia vaativaa tiedon visualisointia. Mielestämme hyvä tiedon visualisointi:

1. Sujuvoittaa ymmärtämistä

Ihminen hahmottaa visuaalisesti esitetyt asiat monesti nopeammin tai selkeämmin kuin tekstinä ja numeroina. Ne jäävät myös muistiin paremmin.

Kelan tutkimusblogiin ja someen suunnitellut kuvat nostavat esiin Kelan tilastojen tuoreimmat trendit.

2. Helpottaa tiedon ottamista käyttöön

Käyttötarkoitusta tukemaan muotoiltu visualisointi auttaa vastaanottajaa tiedon hyödyntämisessä. Hyvin erilaisiin tarpeisiin toimii harkitusti versioidut toteutukset.

Metsäbiotalouden tiedepaneeli esitteli hankkeitaan webinaarissa, jota varten suunnitellut kuvat tiivistivät olennaiset havainnot.

3. Vahvistaa uskottavuutta

Visualisoinnit ovat tehokas tapa tukea viestin vaikuttavuutta ja yleistajuistamista. Tietoa ei kannata jättää esittämättä vain koska se tuntuu vaikealta.

HSY:n kestävän kaupunkielämän ohjelmaan suunnitellut visualisoinnit havainnollistavat ohjelman teemoja, joilla pyritään vauhdittamaan kiertotaloutta.

Milloin kannattaa harkita tiedon visualisointia?

Tiedon visualisointi on parhaimmillaan silloin, kun tavoitteena on tehdä laajasta tietomassasta helposti käytettävää, silmäiltävää ja ymmärrettävää. Se antaa oivalluksia, vastaa kysymyksiin tai mahdollistaa vertailuja.

Tiedon visualisointia harkitaan yleensä silloin, kun numerotietoa halutaan esittää helposti ymmärrettävässä muodossa. Kun data muutetaan kuvaksi, siitä voi hahmottaa trendejä ja poikkeuksia, joita on hyvin vaikeaa huomata tekstistä tai taulukosta.

Ympäristöministeriön ilmastovuosikertomuksen tiivistelmään suunniteltu kaavio kuvaa liikenteen päästöjen kehitystä.

Myös monimutkaisia rakenteita ja tapahtumaketjuja voi olla helpompi esittää kuvana kuin tekstimuodossa. Perinteisen tilastografiikan ja diagrammien lisäksi tietokuvitus tarjoaa laajoja mahdollisuuksia esimerkiksi strategioiden tai tiekarttojen visuaaliseen kiteyttämiseen.

Joskus vanha kuva ei vastaakaan uuteen tarpeeseen. Esimerkiksi tavoitteen ja kohderyhmän muuttuessa voi olla tarpeen päivittää myös aiemmin tehtyjä visualisointeja. Samasta lähtöaineistosta voidaan tehdä hyvinkin erilaisia lopputuotoksia riippuen siitä, halutaanko esimerkiksi mahdollistaa aiheeseen perehtyneen asiantuntijan itsenäinen laajan datan tutkiskelu vai välittää tärkeä yksittäinen havainto laajalle yleisölle helposti ymmärrettävällä tavalla.

Huolella suunniteltu kantaa pitkälle

Tiedon visualisointi tuottaa lisäarvoa organisaatiolle pitkään erilaisissa esityksissä ja viestinnän materiaaleissa. Hyvin suunniteltu visualisointi on helppo päivittää, kun tietoa tulee lisää tai se täsmentyy.

Olemme Kaskasissa tuottaneet tiedon visualisointeja hyvin monenlaisista aiheista niin valtionhallinnolle kuin yrityksille ja järjestöillekin. Laita viestiä ja autamme mielellämme tiedon visualisoinnissa!

Ulla Eronen on Kaskasin visuaalisen viestinnän asiantuntija, joka on erikoistunut tiedon visualisointiin.

Lue lisää tiedon visualisoinnista:

Näin suunnittelet ja tilaat infografiikkaa ja visuaalista viestintää.

Selaa lisää