Kansalaisten energiaherätys – hanke viesti energiasta raikkaasti

GRETA tutki energiakansalaisuutta. Hankkeen viestintä erottui edukseen ja tavoitti EU-kansalaiset sekä päättäjät.

Asiakkaan nimi: GRETA-hanke
Toteutuksen ajankohta: 2021–2023

Miksi työ tehtiin?

EU tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Kestävän energiamurroksen toteuttamiseen tarvitaan myös kansalaisia. Kansainvälinen GRETA-hanke tutki energiakansalaisuutta, eli sitä, miten jokainen meistä voi tehdä kestäviä energiavalintoja arjessaan. Hanketta rahoitti Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelma.

Kaskas oli yksi GRETA-hankkeen kahdeksasta hankekumppanista. Vastasimme hankkeen viestinnän ja vuorovaikutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta.

Hankkeessa selvisi, että vaikka energia- ja ilmastoasiat kiinnostavatkin monia EU-kansalaisia, valitettavan harva tietää energiayhteisöistä saati tuntee niiden hyötyjä. Kansalaisviestinnällä hanke halusi lisätä EU-kansalaisten tietoutta energiayhteisöistä ja kiinnostusta niihin sekä motivoida heitä perustamaan omansa. Suunnittelimme hankkeen tutkijoiden kanssa tapoja viestiä energiasta ymmärrettävästi ja lähestyttävästi sekä EU-kansalaisille että päätöksentekijöille.

Mitä teimme?

GRETA halusi tunnistaa ja määritellä seikkoja, jotka auttavat EU-kansalaisia osallistumaan kestävään energiamurrokseen. Hankkeessa syntyi tiekarttoja EU-tason päätöksentekoon ja työkaluja paikallisille energiayhteisöille kaikkiin jäsenmaihin.

Aloitimme luomalla viestinnän perustukset yhdessä hankkeen tutkijoiden kanssa. Viestintästrategian erityinen haaste oli määritellä realistiset ja vaikuttavat keinot monitahoisen kohdeyleisön tavoittamiseen.

Myös hankkeen visuaalisen ilmeen tuli toimia hyvin erilaisille yleisöille. Energiaviestinnässä ja tutkimushankkeissa käytetään usein vakiintuneita värejä ja tyylejä. Tätä halusimme haastaa. Koska GRETA-hanke haluaa puhutella suurta yleisöä, hankkeen ilme on korostetun positiivinen ja leikkisä mutta silti uskottava.

Hankkeen ilmeeseen kuuluvat laajoina väripintoina keltainen ja sininen. Keltainen symboloi energiaa, ja vaaleansininen on sille sekä leikkisä että asiallinen vastapari. Ilmettä täydentää saumattomasti muotoilemamme slogan: “You’ve got the power.” Se viestii, että kestävän energiamurroksen avaimet löytyvät meiltä kaikilta. Hankkeen veikeät kuvitukset ovat kuvittaja Lille Santasen käsialaa.

Miten meni?

Laatimamme viestinnän peruspilarit ohjasivat GRETA-hankkeen päivittäistä viestintää. Strategia auttoi hanketta sisäisesti hahmottamaan viestinnän merkityksen ja selkeytti sisäistä roolien jakoa. GRETA-hankkeen tutkijat ottivat leikkisän ilmeen omakseen. Visuaalista ilmettä hyödynnettiin esityspohjissa, sosiaalisessa mediassa, esittelyvideoissa, politiikkasuosituksissa ja EU:n laajuisessa kansalaiskampanjassa. GRETA erottui myönteisesti edukseen.

Syyskuussa 2022 energiakansalaisuudesta luki potentiaalisesti 20 miljoonaa silmäparia ympäri Eurooppaa, kun sinnikkään mediatyömme tuloksena the Guardian ja italialainen La Repubblica kirjoittivat hankkeestamme. Loimme hankkeelle Policy Brief -konseptin, autoimme politiikkasuositusten muotoilussa ja tunnistimme EU-päätöksentekijät, joille viestiä suosituksista. Politiikkasuositukset herättivät laajaa kiinnostusta, ja järjestämäämme Policy-webinaariin osallistui yli 80 seuraajaa.

Toteuttamamme Neighbours with benefits -kampanjavideo kertoi energiayhteisöistä ja niiden hyödyistä EU-kansalaisille kiinnostavalla ja ymmärrettävällä tavalla. Videota markkinoitiin osana EU:ssa toteutettua somekampanjaa syksyllä 2023. Kampanjasivulla kiinnostuneet saivat lisätietoa energiayhteisöistä ja kestävästä energiankäytöstä.

Kampanja tavoitti yli 1,8 miljoonaa EU-kansalaista ja sai yli 2,5 miljoonaa katselukertaa. Yli puolet katsojista katsoi minuutin pituisen videon kokonaan, mikä osoittaa videon herättäneen katsojien kiinnostuksen.

Tutustu asiakkaaseen: projectgreta.eu