Kansalaisten energiaherätys – kansainvälinen tutkimushanke viesti energiasta raikkaasti

Toimimme kansainvälisen energiakansalaisuutta tutkivan GRETA-hankkeen viestintä- ja vuorovaikutuskumppanina.

Asiakkaan nimi: GRETA-hanke
Toteutuksen ajankohta: 2021–2023

Miksi työ tehtiin?

Euroopan Unioni tavoittelee hiilineutraaliutta vuoteen 2050 mennessä. Jotta energiamurros saadaan aikaan kestävästi, tarvitaan sen toteuttamiseen myös kansalaisia. Kansainvälinen GRETA-hanke tutki energiakansalaisuutta, eli sitä miten jokainen meistä voi arjessaan edistää kestäviä energiavalintoja. Hanketta rahoitti Euroopan komission Horisontti 2020 -ohjelma. 

Kaskas oli yksi GRETA-hankkeen kahdeksasta partnerista. Vastasimme hankkeen viestinnän ja vuorovaikutuksen suunnittelusta ja toteutuksesta. 

Mitä teimme?

GRETA halusi tunnistaa ja määritellä seikkoja, jotka auttavat EU-kansalaisia osallistumaan kestävään energiamurrokseen. Hankkeessa syntyi tiekarttoja ja suosituksia EU-tason päätöksentekoon, mutta myös työkaluja paikallisille energiayhteisöille kaikkiin jäsenmaihin. 

Aloitimme luomalla viestinnän perustukset yhdessä hankkeen tutkijoiden kanssa. Viestintästrategiassa oli erityisenä haasteena määritellä realistiset ja vaikuttavat keinot monitahoisen kohdeyleisön tavoittamiseen. 

Myös hankkeen visuaalisen ilmeen tuli toimia hyvin erilaisille yleisöille. Energiaviestinnässä ja tutkimushankkeissa käytetään usein hyvin vakiintuneita värejä ja tyylejä. Tässä halusimme tehdä jotain erilaista. Koska GRETA-hanke halusi puhutella suurta yleisöä, hankkeen ilme oli korostetun positiivinen ja leikkisä mutta silti uskottava. 

Hankkeen ilmeeseen kuuluivat laajoina väripintoina keltainen ja sininen. Keltainen symboloi energiaa, ja vaaleansininen on sille sekä leikkisä että asiallinen vastapari. Ilmettä täydensi saumattomasti muotoilemamme slogan: “You’ve got the power”. Se viesti, että kestävän energiamurroksen avaimet löytyvät meiltä kaikilta. Hankkeen veikeät kuvitukset ovat kuvittaja Lille Santasen käsialaa.

Miten meni?

Laatimamme viestinnän peruspilarit ohjasivat GRETA-hankkeen päivittäistä viestintää. Strategia auttoi hanketta sisäisesti hahmottamaan viestinnän merkityksen ja toi selkeyttä sisäiseen roolien jakoon. Visuaalista ilmettä hyödynnettiin esityspohjissa, sosiaalisessa mediassa, hankkeen esittelyvideoissa ja tietenkin verkkosivuilla. GRETA erottautui myönteisesti edukseen.

Suunnittelimme hankkeen tutkijoiden kanssa tiiviissä yhteistyössä tapoja viestiä energiasta ymmärrettävästi ja lähestyttävästi. Syyskuussa 2022 energiakansalaisuudesta luki potentiaalisesti yhteensä 20 miljoonaa silmäparia ympäri Eurooppaa. GRETA-hanke esiintyi isosti mediassa, kun sinnikkään mediatyömme tuloksena the Guardian ja italialainen La Repubblica kirjoittivat hankkeestamme. 

Tutustu asiakkaaseen: projectgreta.eu