Lumenelle vastuullisuus ei ole kosmetiikkaa

Kosmetiikkayhtiö Lumene täytti 50 vuotta ja halusi nostaa juhlavuoden teemaksi vastuullisuuden. Yhtiö oli tehnyt jo pitkään vastuullisia tekoja, mutta oli nyt uuden edessä: se ei ollut aiemmin viestinyt vastuullisuudesta juurikaan ulospäin.

Asiakkaan nimi: Lumene
Toteutuksen ajankohta: 10/2019–

Kosmetiikkayhtiö Lumene täytti vuonna 2020 komeat 50 vuotta ja halusi nostaa juhlavuoden teemaksi vastuullisuuden, erityisesti Lumenen kiertotalousteot. Tästä käynnistyi myös Kaskasin ja Lumenen yhteistyö, joka on pitänyt sisällään laaja-alaisesti erilaisia vastuullisuusprojekteja, mukaan lukien Lumenen strategisen monimuotoisuus- ja osallisuustyön käynnistämisen sekä työtä pohjustavan taustaselvityksen. Lumene on tehnyt jo pitkään vastuullisia tekoja ja on nyt entistä valmiimpi kertomaan koko ajan kehittyvästä toiminnastaan eri sidosryhmille.

Miksi työ tehtiin?

Lumene on tehnyt jo paljon työtä ympäristövastuun saralla etenkin kiertotalouden mukaisessa toiminnassa. Yhtiö hyödyntää jatkuvasti tuotannossaan esimerkiksi marja- ja elintarviketeollisuuden sivuvirtoja. Se on tehostanut vedenkäyttöä, painanut tuotannosta syntyvän sekajätteen määrän alas ja vaihtanut ostamansa energian uusiutuvaan. Yhtiö halusi juhlavuotensa kunniaksi pohtia kanssamme, miten tästä kaikesta viestitään ulospäin ja kenelle.

Ympäristövastuun toimien lisäksi Lumenelle on muodostunut tärkeäksi toimia myös sosiaalisesti vastuullisella tavalla. Muuttuvat toimintaympäristöt ja yhteiskuntien moninaisuuden kasvaminen linkittävät diversiteetin ja inkluusion oleellisesti yritysten toimintaan ja menestykseen, ja siksi Lumene halusi avullamme varmistaa, että D&I-näkökulmat huomioidaan jatkossa oleellisena osana yhtiön ydintä.

Mitä teimme?

Kerätyn tiedon, kilpailija-analyysin ja sisäisen työpajatyöskentelyn pohjalta juhlavuoden ulkoisen viestinnän kärjeksi valittiin kiertotalous: tässä teemassa Lumenen teot profiloivat voimakkaimmin. Lumenen kiertotaloustekoja havainnollistettiin luomalla Lumenen oma kiertotalousmalli: yhtiön teot ja ajattelu koottiin havainnollistavaan ja helposti omaksuttavaan kuvaan. Työ sai jatkoa, kun vuoden 2022 syksyllä kirkastimme Lumenen kiertotalousviestit sisäisille sekä yhtiön B2B-sidosryhmille. Näistä viesteistä yhtiö ammentaa jatkossa myös kuluttajaviestintäänsä.


Tuimme Lumenea myös silloin, kun yhtiö päätti luopua turpeen käytöstä tuotteissaan perustellen sitä soidensuojelulla. Asiasta uutisoitiin muun muassa Helsingin Sanomissa ja Maaseudun Tulevaisuudessa. 

Lumene halusi löytää kanssamme diversiteetti ja inkluusio -työlleen kirkkaan brändinäkökulman sekä tavan sisällyttää moninaisuus ja osallisuus osaksi koko yrityksen ja sen liiketoiminnan eri osa-alueita. Työn käynnistyi samanaikaisesti Suomessa ja Ruotsissa.

Toteutimme Lumenenelle diversiteettiin ja inkluusioon keskittyneen ruotsalaisen All of Us -bränditoimiston kanssa laajan strategisen taustatyön yhtiön monimuotoisuus- ja osallisuustyötä varten. Selvitimme sisäisten ja ulkoisten sidosryhmien tarpeita ja mielikuvia Lumenen D&I-työstä sekä yhtiön vaikutuksista suomalaisen ja ruotsalaisen yhteiskunnan monimuotoisuuden ja osallisuuden edistämiseksi. Benchmarkasimme verrokkiyrityksiä ja loimme Lumenelle vahvan näkymän D&I-työn vaikutuksista yhtiön liiketoiminnalle. Lopulta loimme Lumenelle suositukset ja tiekartan yhtiön D&I-strategialle ja toimintasuunnitelmalle.

Miten meni?

Lumene on kauneudenhoitoalalla ollut kiertotaloustyön edelläkävijöitä ja yli kaksikymmentä vuotta. Kiertotalousratkaisuista – kuten myös monimuotoisuudesta ja osallisuudesta – viestiminen ei ole aina yksinkertaista, mutta teemat ovat kuitenkin tärkeitä Lumenelle sisäisesti sekä yhtiön yhteistyökumppaneille ja kuluttajille. 

Kiertotalousteema on saanut hyvän vastaanoton yhtiön eri sidosryhmiltä sekä näkyvyyttä kosmetiikka-alan vaikuttajien omissa kanavissa. Mediassa Lumene on ollut esillä muun muassa, kun Helsingin Sanomat kirjoitti yhtiön luopuvan turpeen käyttämisestä tuotteidensa raaka-aineena. Lehti teki Lumenesta myös laajan reportaasin, jossa kiertotalous ja muut vastuullisuusaiheet nousivat hyvin esiin. Vastuullisuus ja etenkin kiertotalous ovat tulleet entistä vahvemmin osaksi yhtiön strategiaa. Esimerkiksi tutkimus- ja tuotekehitystoiminnan strategiseksi tavoitteeksi asetettiin hakea kiertotaloussertifikaatteja. 

Lumenen avoin ja eri sidosryhmiä osallistanut diversiteetti- ja inkluusiotyö sai jo selvitysvaiheessa positiviisen vastaanoton siihen osallistuneilta. Lumenen merkitys monimuotoisuuden edistämiseksi erityisesti Suomessa tunnustetaan laajasti. Erityisesti sisäisesti työ on saanut positiivista palautetta ja D&I-näkökulmat huomioidaan entistä vahvemmin muun muassa yhtiön tuotekehityksessä sekä markkinoinnissa.

Olimme yhteistyöhön tyytyväisiä. Kaskasilla on hyvä ymmärrys vastuullisuuden eri ulottuvuuksista. Lumene on osittain toiminut kiertotalouden periaatteita noudattaen jo useamman vuosikymmenen ajan, ja Kaskas osasi kirkastaa ajattelun kokonaisuuden Lumenen brändin mukaiseksi. Lisäksi he olivat ajan hermolla, ja heillä oli hyvät suhteet uutis- ja talousmedian puolelle. He olivat proaktiivisia esimerkiksi koronan tuomien muutosten aikana ja ehdottivat eri juttuja. Ajatustyö oli aina käynnissä.

Tiina Frazer, markkinointijohtaja

Lumene on hyvä esimerkki siitä, miten maailma muuttuu. Olin Suomen valtuuskunnan tiedottaja, kun kestävän kehityksen tavoitteiden laatimisesta päätettiin Rio de Janeirossa 2012. En silloin olisi uskonut, että päädyn vielä istumaan perinteisen kosmetiikkayhtiön johtokunnan huoneeseen miettimään, mitä nämä tavoitteet tarkoittavat sen kannalta.

Pasi Nokelainen, johtava viestintäasiantuntija, Kaskas

Tutustu asiakkaaseen: lumene.com/sustainability.html