Päijät-Häme uudisti sote-asiointibrändinsä asukkaiden avulla

Päijät-Sote kokoaa yhteen Päijät-Hämeen alueen sosiaali- ja terveyspalvelut ja helpottaa palvelujen löytämistä. Olemme kulkeneet Päijät-Soten matkassa alusta saakka strategisena viestinnän kumppanina, tekijänä ja ajattelun apuna.

Asiakas: Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä
Työn ajankohta: syksy 2020

Miksi työ tehtiin?

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä tuottaa sosiaali- ja terveydenhuollon sekä ympäristöterveyden palveluja yli 200 000 päijäthämäläiselle. Osana laajaa kehittämisohjelmaansa yhtymä päätti tuoda kaikki alueen sote-palvelut yhden asiointipalvelun alle. Perustettavan asiointibrändin tavoitteena oli helpottaa asiointia ja palvelujen löytämistä. Kun sote-palveluita tuottaa useampi taho, ratkaisun haluttiin selkeyttävän asiakaskokemusta niin, että asiakkaan ei tarvitsisi vierailla useilla eri näköisillä sivustoilla tai miettiä, mistä oman palvelunsa löytää.

Brändin haluttiin herättävän sosiaali- ja terveyspalveluille tärkeitä arvoja, kuten luottamusta, välittämistä ja toisaalta myös rohkeaa uudistumiskykyä.

Mitä teimme? 

Loimme Päijät-Sote –brändille nimen ja ilmeen tiiviissä yhteistyössä hyvinvointiyhtymän kanssa. Eri nimi- ja ilme-ehdotuksia pääsivät kommentoimaan sekä yhtymän edustajat että asiakkaat. Järjestimme virtuaalisen kohtaamisen alueen asukkaiden kanssa, jossa kerättiin mielipiteitä ja ensivaikutelmia ehdotuksista. Asukkaiden näkemyksillä oli lopulta suuri vaikutus sekä nimeen että valittuun ilmeeseen. 

Nimi Päijät-Sote valittiin, koska se oli helppo, kikkailematon ja herätti luottamusta asiakkaissa. Heidän mielestään julkisten sosiaali- ja terveyspalveluiden on tunnuttava ensisijaisesti turvallisilta. Siksi erikoisemmista nimiehdotuksista luovuttiin.

Ilmeen fontti- ja värivalinnat ovat helppokäyttöisiä, digitaalisiin palveluihin optimoituja ja saavutettavia. Logon keskellä oleva merkki muodostuu kahdesta erivärisestä sydämestä, jotka kohdatessaan muodostavat kansainvälisen terveydenhuollon ristisymbolin.

Laadimme Päijät-Sotelle viestintästrategian, joka perustui hyvään ymmärrykseen viestinnän sidosryhmistä. Haastattelimme sidosryhmiä ja järjestimme fokusryhmähaastattelut alueen asukkaille ja henkilöstölle. Strategian linjauksia, tavoitteita ja mittareita työstettiin johtoryhmän ja viestinnän henkilöstön kanssa. Lopputuloksena oli selkeä, työtä ohjaava ja ymmärrettävä viestintästrategia, jonka avulla suunnitella vaikuttavaa viestintää jopa poikkeuksellisen kiireen keskellä.

Päijät-Hämeen monipuolisten sosiaali- ja terveyspalvelujen kokoaminen yhden nimen alle tekee niistä helpommin hahmotettavia. Nyt tehty ratkaisu kestää myös sote-uudistuksen mukanaan tuomat muutokset.

Miten meni? 

Päijät-Sote julkistettiin asukkaille joulukuussa 2020. Uusi verkkopalvelu sekä digisovellus avattiin ja yhtymän somekanavat saivat uuden ilmeen. Päijäthämäläinen yleisö ja media ottivat muutoksen vastaan luontevasti. 

Päijät-Soten tarina on vasta alussa, mutta viestintä on vakaalla pohjalla. Strategiatyö on tehty sidosryhmiä kuunnellen ja tiiviissä yhteistyössä johdon kanssa. Yhteistyömme Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymän kanssa jatkuu.  

Asiakkaan asiakkaiden kohtaaminen muistuttaa aina, miksi näitä hommia tehdään. Mikään ei ole arvokkaampaa kuin se, kun palvelun loppukäyttäjä tylyttää jonkin ehdotuksen täysin.

Aurora Airaskorpi, luova johtaja, Kaskas

Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymässä on pieni ja taitava viestintäyksikkö. Strategiatyötä oli hieno tehdä, koska Päijät-Hämeessä halutaan oikeasti tehdä ymmärrettävää ja asiakkaalle avautuvaa viestintää ilman strategiahöttöä tai sote-jargonia.

Mari Kiviniemi, johtava viestintäasiantuntija, Kaskas

Kaskas on tehnyt meille raakaa materiaalituotantoa, johon meillä ei ole aika eikä osaaminen riittänyt, mutta yhtä lailla olemme ostaneet heiltä aikaa ajatella ja syventyä muutosten vaikutuksiin ja viestinnän linjauksiin. Olen ollut erittäin tyytyväinen ammattimaiseen ja oivaltavaan panokseen, jonka he ovat työhön antaneet.Joskus hieman huteristakin ideoista konkreettisiksi ja toimiviksi toimenpiteiksi.

Katja Patronen, viestintäjohtaja, Päijät-Hämeen hyvinvointiyhtymä