Varmalle vetävät sisällöt ovat yksi tapa parantaa työelämää

Olemme auttaneet Varmaa muun muassa konseptoimaan työkykyjohtamisen sisältöjä ja valmentaneet asiantuntijoita viestimään työstään.

Asiakkaan nimi: Varma
Toteutuksen ajankohta: Vuodesta 2021 alkaen

Miksi työ tehtiin?

Työelämän kiihtyvä muutos vaikuttaa ihmisten työkykyyn. Varman tutkimustoiminnan tavoitteena on tunnistaa nykyisiä ja nousevia työkyvyttömyyden riskitekijöitä ja ymmärtää niiden kehitystä sekä tuottaa tietoa keinoista, joilla riskejä voidaan hallita.

Jotta uusi tieto vaikuttaa, eli parantaa työhyvinvointia ja pienentää riskiä joutua työkyvyttömyyseläkkeelle, tarvitaan monipuolista viestintää. 

Varma toivoi Kaskasilta näkemystä siitä, onko työkykyjohtamiseen liittyvä viestintä tarpeeksi monipuolista ja kohderyhmiä puhuttelevaa ja miten erilaisia sisältötyyppejä voisi kehittää. 

Mitä teimme?

Lähdimme liikkeelle kartoittamalla viestinnän nykytilaa ja työstimme varmalaisten kanssa kehitysehdotuksiamme työpajoissa. Tuloksena syntyivät sisältölinjaukset, joiden tavoite on lisätä sisällöntuotannon strategisuutta ja kohderyhmälöhtöisyyttä, selkeyttää tuotantoprosesseja ja parantaa sisältöjen laatua. Lisäksi kehitimme myöhemmin vielä tutkimuspohjaisten tietotuotteiden sisältökonsepteja.

Kehitysprojekteissa syntynyt ymmärrys varmalaisten maailmasta loi erinomaisen pohjan asiantuntijioiden valmennuksille, joiden tavoitteena oli parantaa heidän kykyään viestiä omasta työstä niin sosiaalisessa mediassa kuin muillakin foorumeilla. 

Miten meni?

Sekä viestinnän kehitysprojektit että valmennukset ovat saaneet hyvää palautetta ja jatkoa. 

“Viestinnällä on tärkeä rooli siinä, että hiljaiset signaalit työkykykysymyksistä päätyvät yhteiskunnalliseen keskusteluun, ja ratkaisumallit suomalaisille työpaikoille käyttöön.”

Maria Ruuska, asiakkuusjohtaja

“Yhteistyö Kaskasin kanssa oli toimivaa ja helppoa. Työpajat olivat hyvin toteutettuja ja antoisia. Lopputuloksena syntyneet sisältölinjaukset ja tietotuotteiden konseptit siirtyivät sujuvasti osaksi arkea.”

Hanna Leskelä, viestintäpäällikkö