Vuokranantaja jakoi asunnottomuuden torjunnan oppeja kansainväliselle yleisölle

Autoimme Y-säätiötä jakamaan parhaat oppinsa kansainvälisille seuraajilleen kirjan ja keskustelujen muodossa.

Asiakkaan nimi: Y-Säätiö
Toteutuksen ajankohta: 3/2021–3/2022

Miksi työ tehtiin?

Suomi on ainoa Euroopan unionin maa, jossa asunnottomuus vähenee. Pienestä Pohjoismaasta puhutaan julkisuudessa asunnottomuustyön mallimaana, ja suomalaiselle  asiantuntemukselle on kysyntää.

Yksi tekijä Suomen menestyksen taustalla on Y-Säätiö, joka vuokraa asuntoja asunnottomuutta kokeneille ja pienituloisille. Monet ulkomaiset poliitikot, järjestöt ja tutkijat haluavat tutustua Y-Säätiön toimintaan ja kokeilla mallia itse. 

Y-Säätiö halusi tuottaa kansainvälisille sidosryhmilleen käytännönläheisen kirjan, joka kertoo miten Y-Säätiön kaltainen toiminta luodaan ja tehdään toimivaksi. Tavoitteena oli jakaa oppeja kansainvälisesti ja hallita Y-Säätiölle tulevien kyselyiden määrää.

Myöhemmin projekti laajeni ja englanninkieliseksi aiottu kirja julkaistiin myös suomeksi. Lisäksi Y-Säätiö päätti järjestää kotimaan sidosryhmille suunnatun tilaisuuden, jossa kirja julkistettiin ja keskusteltiin sen aiheista. 

Mitä teimme?

Järjestimme kaksi työpajaa, joihin otettiin viestinnän edustajien ja toimitusjohtajan lisäksi mukaan esimerkiksi tutkimuksen ja kansainvälisten asioiden edustajia. 

Suunnittelimme ja toteutimme kirjan konseptin, tekstit, kuvat, grafiikat ja visuaalisen ilmeen. Sisällöntuotannossa huomioimme esimerkiksi eri maiden erot sosiaaliturvassa ja asumisen tavoissa. Valokuvaaja Miikka Pirinen tutustui Y-Säätiön asukkaiden arkeen ja otti kirjan upeat kuvat.

Suunnittelimme ja järjestimme julkistuksen yhteyteen keskustelutilaisuuden Helsingin keskustakirjastossa Oodissa. Tilaisuudessa puhui esimerkiksi Belgian entinen pääministeri ja EU:n nykyinen asunnottomuuden vastaisen työn vetäjä Yves Leterme.

“Yhteistyö oli sujuvaa ja erittäin ammattimaista, mutta myös kivaa. Kaskasin viestinnän osaamisen ansiosta projekti laajeni ja siitä tuli meille strategisesti tärkeämpi kuin osasimme odottaa. Kunnianhimoisesti ja korkeatasoisesti toteutettu projekti luo suuntaa myös tuleville viestintäprojekteillemme.”

Johanna Lassy, Y-Säätiön viestintäpäällikkö

Miten meni?

Projekti alkoi kertaluontoisena kirjaprojektina, mutta laajeni strategiseksi ponnistukseksi, joka luo suuntaa Y-Säätiön viestinnälle myös tulevaisuudessa.

Asiakas kiitteli sitä, että otimme mukaan olennaiset ihmiset alusta alkaen ja saimme suuresta aineistosta aikaan vetävän ja helppotajuisen tarinan, johon kansainvälisen yleisön on helppo samaistua. Kirjan valokuvat ovat keränneet laajalti kiitosta, ja Y-Säätiö voi hyödyntää niitä vielä pitkään viestinnässään.

Kirja on jo saavuttanut kansainvälistä huomiota: Asunnottomuutta kokevien ihmisten Britanniassa myymä The Big Issue -lehti (Iso Numero) kirjoitti siitä ja toivoi, että Britannian hallitus ottaisi kirjasta oppia. Suuren brittiläisen Crisis UK -järjestön toimitusjohtaja Matthew Downie suositteli julkisesti, että kaikki asunnottomuutta vastaan taistelevat lukisivat kirjan. Euroopan asunnottomuustoimijoiden Madridin-konferenssissa kirjat vietiin käsistä. Kirjaa on luettu hyvin myös verkossa.

Tutustu kirjaan

Olemme työskennelleet Y-Säätiön kanssa myös aiemmin: 

Somekampanjoiden ja meemien aikakaudella painettu kirja voi tuntua pölyiseltä ratkaisulta. Asiantuntijaviestinnässä sillä on kuitenkin paikkansa. Jo hyvin suunniteltu ja tyylikkäästi toteutettu kirja on viesti: minulla on painavaa sanottavaa ja arvostan sinua niin paljon, että olen tehnyt sinulle tämän. 

Mervi Itkonen, johtava viestintäasiantuntija, Kaskas

Tutustu asiakkaaseen: https://ysaatio.fi/