Tällä sapluunalla aiheesta kuin aiheesta syntyy tarina

Maria Ruuska | 14.3.2016

Randy Olson loi jamuttasiksi-sapluunan, jolla voi tarinallistaa niin hissipuheen kuin laajan yleistajuisen artikkelinkin.

Tarinan aiheita - tällä sapluunalla on saatu yleisö kiinni ennenkin

Kerro tarina!

Kaikkialla kannustetaan nyt tarinankerrontaan, mutta harva kertoo, miten kvanttifysiikan tai yhteiskuntamaantieteen tutkimusaiheet muuntuvat tarinoiksi.

Onneksi entinen meribiologian professori, nykyinen elokuvaohjaaja Randy Olson otti haasteen vastaan ja kirjoitti erinomaisen kirjan Houston, We Have a Narrative. Why Science Needs Story.

Olson esittelee kirjassa nerokkaan sapluunan ja-mutta-siksi, jonka avulla aiheen kuin aiheen saa tarinallistettua.

Sapluuna on paikannettu jo Gilgameshista JA sitä käytti Aristoteles, MUTTA Olson löysi kaavan South Park -animaatiosarjasta kertovasta dokumentista käsikirjoittaja Trey Parkerilta. Olson on innoissaan ja-mutta-siksi-sapluunasta SIKSI, että se luo ryhtiä ja pakottaa kertojan pitämään huolta, että tarinassa tapahtuu uusia käänteitä tarpeeksi usein. Ihmisen keskittymiskyky on nykyään lyhyempi kuin kultakalan.

Tarinan kaari myös tieteeseen

Tieteentekijät sortuvat usein aluksi luettelemaan pitkästi aiheeseen liittyviä asioita sen sijaan, että he pyrkisivät nopeasti itse pihviin, eli muutokseen, joka on synnyttänyt uutta tietoa. Ihmisen aivot omaksuvat tarinaksi paketoituja asioita huomattavasti paremmin kuin kuvailevaa tai luetteloivaa kerrontaa ilman draaman kaarta.

houston_1024

Kuulija tarvitsee aluksi taustatietoa aiheesta JA sen kontekstualisoimista ympäröivään maailmaan, jotta hän pystyy ymmärtämään myöhempiä tapahtumia. Hän tylsistyy nopeasti MUTTA innostuu taas kuuntelemaan, jos hänelle esitetään ongelma tai ristiriita.

Kertoja lähtee ratkaisemaan ongelmaa, MUTTA asiat harvoin etenevät, kuten hän on suunnitellut. Uudet käänteet pitävät mielenkiintoa yllä. SIKSI on tärkeää, että tarina ei jää junnaamaan esimerkiksi triviaalien yksityiskohtien ympärille, vaan kaikki kerrottavat asiat johdattavat kohti loppuratkaisua.

JA-sanat sitovat faktoja yhteen.

MUTTA tarkoittaa aina käännettä ja se vie tarinaa eteenpäin.

SIKSI johdattaa ratkaisuun ja kiinnittää tapahtumat ympäröivään maailmaan.

Ratkaisut tulee perustella

Ja-mutta-siksi-sapluuna muistuttaa klassikkoa alku-keskikohta-loppu, mutta se pakottaa kohtausrakennetta paremmin toimintaan ja sidostamaan osia toisiinsa.

Pidän SIKSI-kohdasta erityisesti, koska se sysää kertojaa selittämään ratkaisuehdotustaan.

Tutkijat innostuvat usein kuvailemaan vain, mitä he tekevät. Sen sijaan heidän pitäisi kertoa, miksi he tekevät asioita ja miten tehdyt asiat kytkeytyvät laajemmin ympäröivään maailmaan.

Sapluunaa voi käyttää alle minuutin hissipuheista omasta työstä laajoihin tietokirjoihin. Se auttaa kuulijoita sisäistämään esityksesi paremmin ja tekee sinusta entistä kiinnostavamman ja selkeämmän esiintyjän.

Olson, Randy: Houston, We Have a Narrative. Why Science Needs Story. The University of Chicago Press (2015)

Katso Olsonin TedMed-puhe aiheesta täältä.

Kuvat: Provincial Archives of Alberta / Creative commons ja Chicago University Press

Selaa lisää