Ikoninen Musiikki & Media päätti uudistua musiikkia hyödyntävien luovien alojen tulevaisuusfoorumiksi

Loimme Musiikki & Media -tapahtumalle brändistrategian ja loimme monimuotoisuutta henkivän ja helposti hyödynnettävän ilmeen tapahtumalle.

Asiakkaan nimi: Music x Media
Toteutuksen ajankohta: 2022

Miksi työ tehtiin?

Suomen luovien alojen toimijat – Musiikki & Media -tapahtuma muiden joukossa – olivat uuden äärellä, kun korona-aika vaikeutti alojen työskentelyä ja elinkeinoa. Sulkeutumisen sijasta pandemian aiheuttama muutos synnytti yli 30 vuotta suomalaista musiikkiteollisuutta palvelleessa Musiikki & Media -tapahtumassa tarpeen uudistua ja laajentua sekä näin paremmin palvella luovia aloja sekä niitä kuluttavia ihmisiä. Myös useat julkisen tahon selvitykset korostivat tarvetta monialaiselle yhteistyölle ja sen fasilitoinnille. 

Musiikki & Media päätti koota yhteen erilaiset, musiikkia työssään hyödyntävät luovat alat tarjoamalla foorumin yhteiselle keskustelulle, yhteenkuuluvuuden vahvistamiselle sekä entistä laadukkaampien tarinoiden ja elämysten syntymiselle. Luovien alojen toimijoita haluttiin kutsua laajenevaan tapahtumaan oppimaan ja innostumaan, näyttämään kansainvälistä esimerkkiä sekä puhuttelemaan päättäjiä luovien alojen merkityksestä niin taloudelle kuin ihmisten hyvinvoinnille. Samalla Musiikki & Media päätti laajentaa kaksipäiväisen tapahtumansa nelipäiväiseksi,  myös tv- ja elokuva, sekä peli- ja mainosaloja palvelevaksi tapahtumaksi.

Kasvavaa tapahtumaa tukemaan Musiikki & Media tarvitsi brändistrategian varmistaakseen sekä olemassa olevien että uusien sidosryhmien entistä paremman sitouttamisen ja palvelemisen. Brändistrategian lisäksi Musiikki & Media tarvitsi uutta brändiä edustavan visuaalisen ilmeen ja brändin lanseeraussuunnitelman sekä keinoja tavoitella uusia yleisöjä sosiaalisen median maksetun näkyvyyden avulla.

Mitä teimme

Brändistrategiatyön onnistumisen kannalta Kaskasin oli oleellista ymmärtää, mikä oikeastaan yhdisti luovia aloja ja mikä olisi Musiikki & Medialle luonteva tapa puhutella uusia yleisöjä. Benchmarkkasimme kansainvälisiä musiikki- ja luovien alojen verkostoitumis- ja showcase-tapahtumia ja teimme useita taustahaastatteluja sekä olemassa olevien että uusien yleisöjen vaikuttajien kanssa. 

Järjestimme työpajan Musiikki & Median hallituksen kanssa, jossa tapahtumalle määriteltiin uudet tavoitteet, kohderyhmät ja onnistumisen mittarit. Kirkastimme  lisäksi Musiikki & Median arvot ja ydinviestit sekä rakensimme tapahtuman olemassaolon oikeutuksen, eli purposen. 

Strategiatyön pohjalta loimme uudistetulle brändille houkuttelevan visuaalisen ilmeen, joka kuvasti laajenevan tapahtuman arvoja: suunnan näyttäminen, osallisuus, rohkea muutos ja luovuus.

Miten meni

Työn tuloksena syntyi Music x Media. Music x Media tähtää maailman mittakaavassa ainutlaatuiseksi ammattilaistapahtumaksi kaikille musiikkia työssään hyödyntäville luoville aloille. Music x Mediasta rakennetaan tulevien vuosien aikana  tulevaisuusfoorumi, joka tukee viihteen ja median parissa ilmenevää luovuutta sekä äänten moninaisuutta. Music x Median brändistrategian ytimessä on ajatus, että musiikki on eri aloja yhdistävä voima. Musiikki avaa kasvun paikkoja ja luo uutta arvoa kaikille, jotka vapauttavat sen voiman työssään. Music x Median uudistumisessa musiikki pysyy vakiona, mutta media sen ympärillä voi muuttaa muotoaan. 

Tähän ajatukseen pohjautuen Music x Median uuden brändi-ilmeen kulmakiveksi luotiin neljä erilaista logoa, joissa on hyödynnetty rohkealla tavalla saman kirjainperheen erilaisia leikkauksia. Ilmeen perustuminen yhdelle tunnistettavalle kirjainperheelle mahdollistaa myös Music x Median alabrändien – kuten Lost in Musicin ja Industry Awards -palkintogaalan – yhtenäistämisen Music x Median ilmeen kanssa. 

Myös ilmeen kuvituselementit ovat johdettuja kirjainperheeseen kuuluvista abstrakteista kirjaimista.

Music x Median uuden ilmeen perusväreinä toimii vaalea ja musta. Värimaailmaa voidaan varioida vuosittain vaihtamalla tehosteväriä. Ajaton ja helppolukuinen Neue Haas Unica -fontti tuotiin tukemaan ilmeen luettavuutta ja helppokäyttöisyyttä.

Brändiuudistukseen liittynyt uusien alojen osallistaminen ja sitä seuranneet lanseeraus- ja kohdentamistoimenpiteet varmistivat, että uudistunut Music x Media palveli sekä vanhaa kohdeyleisöä että uusia luovia aloja. Music x Median laajeneminen jatkuu tulevien vuosien aikana uudistetun brändistrategian mukaisesti.

Tutustu tapahtumaan: musicmedia.fi