Kiertotaloudesta koko Suomen yhteinen asia

Autoimme ministeriöitä varmistamaan, että vuorovaikutus sidosryhmien kanssa toimii ja että valmistelu saa ansaitsemaansa näkyvyyttä.

Asiakkaan nimi: Ympäristöministeriö
Toteutuksen ajankohta: 2020–2021 & 2021 alkaen

Miksi työ tehtiin?

Ilmastonmuutosta ja luonnon köyhtymistä ei saada kuriin, jos luonnonvaroja tuhlataan. Pelkkä kierrätys ei enää riitä, vaan jatkossa kaiken kulutuksen ja tuotannon pitää mahtua maapallon kantokyvyn rajoihin. Kiertotalouden avulla hyvinvointia syntyy kestävällä tavalla. Kiertotaloudessa materiaalit pysyvät käytössä pitkään. Tuotteita ja raaka-aineita jaetaan, vuokrataan, korjataan ja kierrätetään.

Jotta kiertotaloudesta tulee talouden uusi perusta, se vaatii tekoja ja ymmärrystä kaikilta päättäjistä yrityksiin ja tutkijoista kansalaisiin. Siksi tarvittiin kansallinen kiertotalousohjelma. Pelkkä ohjelma ei kuitenkaan riitä, vaan sen sisällöistä, tavoitteista ja eri sidosryhmiä toimenpiteisiin kannustavista toimista pitää myös viestiä.

Mitä teimme?

Suomen kiertotalousohjelman valmistelussa ja toteutuksessa punainen lanka on ollut yhteistyö. Ympäristöministeriö asetti valmistelua varten ohjausryhmän, jossa oli monipuolisesti edustettuna eri alojen osaamista. Lisäksi perustettiin teemaryhmiä pohtimaan konkreettisia toimia eri aloilla kiinteistö- ja rakennusalasta kuntiin ja julkisiin hankintoihin. Kansalaiset osallistuivat valmisteluun kansalaisraadin ja avointen verkkokeskusteluiden kautta. Ohjausryhmä ja ministeriöt saivat paljon tietoa, ideoita ja oppeja, joiden pohjalta ne pystyivät kirkastamaan ajatuksensa ohjelmasta.

Kiertotalous ei ole helppo käsite ymmärtää. “Kiertotalous ei ole vain kierrätystä” oli viestinnän johtavia ajatuksia koko valmistelun ajan. Valmistelun aikaisen viestinnän kautta kiertotaloudesta piirtyi aiempaa monipuolisempi kuva: kiertotalous on muun muassa tekstiilialan raaka-aineiden innovaatioita, kertakäyttökulttuuria kitkeviä pakkauksia, ruokahävikin torjuntaa ja sementin korvaamista tuhkalla. Ymmärrystä monipuolisista ratkaisuista  olemme pyrkineet vahvistamaan myös ohjelman toimeenpanon viestinnässä.

Laadimme kiertotalousohjelman viestinnälle strategian, jota toteutetaan erilaisin viestinnän ja osallistamisen keinoin. Olemme muun muassa konseptoineet ohjelmalle webinaarisarjan sekä Kiertokirje-uutiskirjeen, joka tavoittaa yli 1000 suomalaista kiertotaloustoimijaa. Olemme järjestäneet kansainvälisen tason kiertotaloustapahtuman, jossa eurooppalaiset kiertotalousasiantuntijat lainsäädännön, liiketoiminnan ja tutkimuksen huipulta kuvasivat kiertotalouteen siirtymisen tuomia mahdollisuuksia koronapandemian ja Ukrainan sodan muuttamassa toimintaympäristössä. Tilaisuudessa suomalaiset yritykset, tutkimuslaitokset, mielipidevaikuttajat, kunnat ja julkishallinnon edustajat pohtivat yhdessä myös konkreettisia ratkaisuja palvelujen ja tuotteiden, rakentamisen sekä mineraalien ja raaka-aineiden kiertotalouden toteutumiseen. Kiertotalousohjelman viestintäkumppanina kehitämme jatkuvasti ministeriöiden kanssa tapoja jakaa tietoa kiertotaloudesta sekä suomalaisesta kiertotalousosaamisesta.

Miten meni?

Kunnianhimoinen, konkreettinen, kattava ja yhteinen – näillä sanoilla kiertotalouden strategista kehittämisohjelmaa on kuvattu. Ohjelma ja sen valmistelu ovat keränneet kiitosta laajasta osallistumisesta. Ohjelmassa Suomi asetti ensimmäisenä maailmassa konkreettiset tavoitteet luonnonvarojen kestävälle käytölle. Lisäksi ohjelmassa luetellaan konkreettiset toimenpiteet, joiden avulla Suomen taloudelle annetaan uusi suunta.

Ohjelman julkistaminen oli merkittävä piikki kiertotaloudesta käytävässä keskustelussa. Kiertotaloudesta kirjoittivat kaikki merkittävät uutismediat, ja sosiaalisessa mediassa kiertotalous nousi kymmenen keskustelluimman aiheen joukkoon. Kiertotaloudesta twiitattiin julkistamisen yhteydessä lähes 1500 kertaa, ja aiheella oli yli 5 miljoonaa näyttökertaa.

Valmistelun aikana sytytettiin innostunut ja sitoutunut yhteistyö, joka on jatkunut ohjelman toimeenpanossa. Siitä hyvä esimerkki on Kiertotalouden green deal, johon on sitoutunut 80 toimijaa yrityksistä kaupunkeihin yhteisenä tavoitteenaan kiertotalouden edistäminen omassa toiminnassaan. Kiertotalouden kokoisessa asiassa päästään sanoista tekoihin vain yhteistyön avulla.

Tutustu kiertotalousohjelmaan täällä.

Kiertotalousohjelman valmistelu haastoi meidät, sillä kyse on perustavanlaatuisen remontin tarpeesta. Kiitosta on tullut osallistamisesta ja ohjelman lähtökohdasta, että koko talouden perusta pitää uusia. Kiertotaloutta ei nähdä pelkästään yhtenä työkaluna muiden joukossa

Taina Nikula, neuvotteleva virkamies, ympäristöministeriö

Virtuaalinen työskentely ei ole vähentänyt osallistumista tai latistanut innostusta, vaan uuden talouden perustus valettiin ohjelman valmistelun aikana satojen ihmisten voimin. Laaja osallistuminen ei tarkoita sekasotkua ja ristiriitoja, vaikka se vaatiikiin huolellista suunnittelua ja raportointia. Kiertotalouden strategisen kehittämisohjelman kunnianhimoinen lopputulos ja yhä jatkuva yhteistyö on vahva todiste osallisuuden voimasta.

Karolina Kinnunen Mohr, strategiajohtaja, Kaskas