Mestarikurssit paketoivat tutkimushankkeiden tulokset päättäjille

Millaista on eriarvoisuus nyky-Suomessa, ja millaiset mekanismit tuottavat sitä? Päättäjille ja asiantuntijoille tuottamamme mestarikurssit paketoivat tutkimustietoa helposti ymmärrettävään ja hyödynnettävään muotoon.

Asiakas: Strategisen tutkimuksen rahoittama Tasa-arvoinen yhteiskunta (EQUA) -tutkimusohjelma

Ajankohta: 2017–2021

Miksi työ tehtiin?

Syrjäytyminen on teema, jota tutkii moni Suomen Akatemian alaisuudessa toimivan Strategisen tutkimuksen neuvoston rahoittama tutkimushanke. Eri hankkeet tavoittelevat tuloksillaan samoja kohdeyleisöjä, joten yksittäisten viestien sijaan tutkijat halusivat yhdistää voimansa ja puhutella kohdeyleisöjään yhdessä.

Näin syntyi Syrjäytymisen ehkäisemisen mestarikurssi keväällä 2017. Mestarikurssi oli neljän seminaarin kokonaisuus, jossa tutkijat esittelivät uutta tutkimustietoa ja siitä käytiin keskustelua.

Konsepti osoittautui niin toimivaksi, että tuotimme seuraavina vuosina myös Työn murroksen mestarikurssin (2018), Hyvinvoinnin tulevaisuuden mestarikurssin (2019) ja Eriarvoisuuden kitkemisen mestarikurssin kuntapäättäjille (2021). 

Mitä teimme?

Loimme mestarikursseille tapahtumakonseptin, visuaalisen ilmeen ja rakenteen. Suunnittelimme tutkijoiden kanssa ohjelman, joka tarjosi tuoretta tutkimustietoa tasa-arvoisemman yhteiskunnan rakentamiseksi. Vastasimme viestinnän koordinoinnista ja tuotannosta sekä tilaisuuksien moderoinnista.

Kullakin mestarikurssilla oli mukana yli 20 tutkijaa noin 15 eri organisaatiosta. Ohjeistimme puhujia puheenvuoroista sekä tarjosimme esiintymissparrausta halukkaille.

Miten meni?

Mestarikurssit ovat tavoittaneet hyvin yleisönsä ja tiivistäneet tutkimushankkeiden tuloksia. Mukana yleisössä on ollut yhteensä satoja asiantuntijoita: kansanedustajia, kuntapäättäjiä, virkakuntaa, opiskelijoita, opinto-ohjaajia, järjestöjen edustajia ja tutkijoita. Livestreamit ja somekeskustelu tunnisteilla #työnmurros, #mestarikurssi ja #strateginentutkimus mahdollistivat keskustelun myös tapahtumien jälkeen.

Mestarikurssien puheenvuorot ja infopaketit löytyvät osoitteesta stnmestarikurssit.fi 

Kaskas on toiminut Tasa-arvoinen yhteiskunta –ohjelman luotettavana ja osaavana kumppanina koko ohjelman ajan. Loimme yhdessä mm. Mestarikurssi konseptin ja toteutimme onnistuneesti useita yhteisiä tilaisuuksia.

Olli Kangas, ohjelmajohtaja, Tasa-arvoinen yhteiskunta -tutkimusohjelma

“Suomessa tehdään paljon laadukasta tutkimusta liittyen muun muassa eriarvoisuuteen ja ihmisten hyvinvointiin töissä ja vapaalla. Mestarikurssit tarjoavat kuratoidun ja tiiviin paketin uutta tutkimustietoa sekä kaivatun keskustelufoorumin päättäjille, virkakunnalle ja asiantuntijoille. Palautteissa osallistujat ovat kiitelleet erinomaisia järjestelyitä ja osallistujalähtöistä toteutusta.”

Maria Ruuska, toimitusjohtaja, Kaskas