Ympäristöministeriön kansalaisraati ratkoi luontokatoa

Kun ympäristöministeriö valmisteli luonnon monimuotoisuusstrategiaa, se halusi kerätä suomalaisten näkemyksiä monimuotoisuudesta. Syntyi Luontoraati.

Luontokadon pysäyttämiseksi tarvitaan koko yhteiskunnan panos. Ympäristöministeriö valmisteli luonnon monimuotoisuusstrategiaa, jonka tavoitteena on pysäyttää luontokato ja kääntää kehitys elpymisuralle. Valmistelua tukemaan ministeriö halusi kerätä keskustellen tavallisten suomalaisten näkemyksiä monimuotoisuuteen ja luontokatoon liittyen. Perustettiin luontokatoa pohtiva kansalaisraati, Luontoraati.

Asiakkaan nimi: Ympäristöministeriö
Toteutuksen ajankohta: kevät 2022

Miksi työ tehtiin?

Ympäristöministeriö valmisteli Suomen kansallista luonnon monimuotoisuusstrategiaa tiiviissä yhteistyössä sidosryhmien kanssa. Koska luontokato koskettaa ihan jokaista yhteiskunnassa, ministeriö halusi punnittua kansalaisnäkökulmaa strategian valmisteluun. 

Valmistelun tueksi perustimme kansalaisten oman Luontoraadin. Raadin tavoitteena oli tunnistaa keskustellen, mitkä asiat luontokadossa ovat kansalaisten kannalta keskeisiä, mistä tarvitaan lisää tietoa ja mitkä ovat kansalaisten näkökulmasta oikeudenmukaisia ja vaikuttavia toimenpiteitä luontokadon pysäyttämiseksi.

Mitä teimme?

Kutsuimme raadin kokoon ja vastasimme viestinnästä raatilaisten suuntaan. Kutsukirje Luontoraatiin lähetettiin postitse 5000 satunnaisotannalla valitulle suomalaiselle. Kiinnostuksensa ilmoittaneiden vapaaehtoisten joukosta valittiin raatiin 60 henkeä siten, että kokoonpano heijasteli mahdollisimman hyvin Suomen väestöä ennalta määrättyjen kiintiöintiperusteiden, kuten iän ja asuinpaikan suhteen.

Suunnittelimme raadille kaksi virtuaalista keskustelutilaisuutta. Suunnittelimme osallistumisen tavat, tilaisuuksien kulun ja fasilitoimme ne yhdessä asiakkaan kanssa. Ensimmäisen tilaisuuden aiheena oli luontokatoa koskevat asenteet, tietämys ja tilannekuva. Toisessa tilaisuudessa käsiteltiin toimenpiteitä luontokadon ehkäisemiseksi. 

Ennen tilaisuuksia raadin työskentelyä varten perustettiin yhteinen digitaalinen työtila ja raatilaisille jaettiin taustoittavaa materiaalia sekä luontokadosta että luonnon monimuotoisuusstrategian valmistelutyöstä. 

Lopuksi summasimme keskustelujen pohjalta kansalaisten tilannekuvan luonnon monimuotoisuusstrategian valmistelulle sekä yhteenvedon raadin mielestä luontokadon kannalta keskeisistä toimenpiteistä.

Miten meni?

Luontoraadin keskusteluissa syntyi uusia oivalluksia, yhteistä ymmärrystä ja tahtoa toimia luonnon monimuotoisuuden puolesta. Keskustelujen alussa ja lopussa tehdyn pulssimittauksen mukaan keskustelijoiden tahtotila toimia aktiivisemmin luonnon tilan edistämiseksi parantui.

Raadin evästyksen mukaan pelkkä kansalaisten aktiivinen toiminta ei riitä luontokadon pysäyttämiseksi vaan valtion, kuntien, kaupunkien ja yrityksien on otettava vastuuta asiasta. Suomalaiset tarvitsevat selkeää ja ymmärrettävää tietoa ja aitoja vaikuttamisen mahdollisuuksia luontokadon estämiseksi. Luonnon monimuotoisuutta edistävä toiminta ja valinnat pitää tehdä yksilöille helpoksi ja edulliseksi.

Raatilaisten sitaatteja:

“Hienoa, että ympäristöministeriö on ottanut tämän projektin työn alle ja mahdollistanut tavallisen kansalaisen osallistumisen. Itse ainakin yllätyin, kun kirje tipahti postilaatikkoon. Ja yllätys oli siis positiivinen :-D”

“Kiitos aivan mahtavasta luontoraadista! Oli hurjan mukavaa olla mukana ja tuntuu ihanalta, kun huoleni metsien tehokäytöstä ja vanhojen metsien kaatamisesta otettiin tosissaan ja se huomioitiin loppuraportissa. Kiitos.”

“Yleisesti ottaen raadit antoivat todella paljon. Ihmiselle, jolla on ajatuksia mutta joka ei ole mukana politiikassa eikä virkamieskoneistossa, tämä oli hieno mahdollisuus ja keino vaikuttaa asioihin. Tilaisuuksien jälkeen oli pitkän aikaa hyvin energinen ja innostunut olo.”

YM:n tiedote: Kansallinen luonnon monimuotoisuusstrategia lausunnoille – luontokato pysäytettävä vuoteen 2030 mennessä
YM:n tiedote: Kansalaisilta ja sidosryhmiltä vahva tuki luontokadon pysäyttämiselle
Yle: Suomi valmistelee kunnianhimoista suunnitelmaa luontokadon pysäyttämiseksi

Luonnon monimuotoisuustrategia Hankeikkunassa