Kaskasin Kaisa Pakarinen on sisältötaituri, joka tietää miten kansalaisille kannattaa viestiä

Kaskas Media | 21.9.2022

Kaisa Pakarinen on Kaskasilla ennen kesälomia aloittanut viestinnän asiantuntija. Hän on monipuolinen ja analyyttinen sisällöntuottaja ja markkinointiviestinnän osaaja, joka taitaa erityisesti kansalais- ja kuluttajaviestinnän.

Olet tuttu kasvo Kaskasissa, sillä teit meillä työharjoittelun jo opiskeluaikoina. Mikä sai sinut palaamaan?

Harjoittelussa ihastuin siihen, miten analyyttisesti Kaskasissa työskennellään. Ideoita kyseenalaistetaan ja aiheisiin perehdytään todella tarkasti, mikä tuntui heti tosi luontevalta. Oli ihanaa päästä syventymään kunnolla esimerkiksi kiertotalouteen: se on niin valtavan monitahoinen aihe, että siinä on ihan loputtomasti opittavaa. Koen, että Kaskasilla on mahdollista kehittyä niin viestijänä kuin erilaisten yhteiskunnallisten aiheiden substanssiasiantuntijana.

Motivaattorina paluulle oli myös se, miten Kaskasin osaaminen ja työkalupakki ovat laajentuneet ja monipuolistuneet vuosien aikana. Osallisuus ja vastuullisuus on tänä päivänä sisäänrakennettu kaikkeen yrityksen toimintaan, ja ne näkyvät niin aiheissa, asiakkuuksissa kuin työtavoissa.

Olet työskennellyt Kaskasin lisäksi valtioneuvoston kansliassa sekä markkinointiviestintätoimisto Drumilla. Millaisia töitä olet tehnyt?

Olen tehnyt paljolti erityisesti tavallisille kansalaisille ja kuluttajille suunnattua viestintää. Valtioneuvoston kansliassa työskentelin kestävän kehityksen sihteeristössä Sitoumus2050-työkalun parissa. Työkalun tavoitteena on auttaa yrityksiä ja tavallisia kansalaisia edistämään kestävää kehitystä omassa arjessaan. Opin, mitä arki ministeriössä käytännössä on ja miten niinkin suuria kokonaisuuksia kuin kestävä kehitys, saadaan muotoiltua ihmisille ymmärrettäviksi.

Myös Drumilla työskentelin yhteiskunnallisten ja yleishyödyllisten aiheiden parissa mutta tein viestintää paljon myös suurille kuluttajabrändeille. Tein pääasiassa erilaisia sisältöjä: haastattelin, kirjoitin artikkeleita, vieraskyniä, sometekstejä, editoin muiden tekstejä ja käsikirjoitin videoita ja tilaisuuksia. Lisäksi pidin kirjoittajakoulutuksia asiantuntijoille ja tein viestintäsuunnitelmia sekä mediaviestintää.

Millaisia oppeja tuot aiemmasta työelämästäsi Kaskasin asiakkaille?

Työurani on ollut hirveän hyvä oppipaikka kansankieliseen ja ymmärrettävään viestintään: miten joku suuri ilmiö saadaan yhdistettyä ihmisten arkeen? Markkinointiviestinnästä minulle on kertynyt myös myynnillistä näkökulmaa ja osaamista viestien kirkastamiseen.

Monet Kaskasin asiakkaat työskentelevät monimutkaisten ilmiöiden parissa. Mitkä kolme markkinointiviestinnän oppia antaisit vaikeista aiheista viestimiseen kansalaisille?

  1. Yksinkertaista viestiäsi. Kun viestitään suurille yleisöille on tärkeää kirkastaa viesti tarpeeksi yksinkertaiseksi. Kohtaamamme ärsyketulva on niin valtava, että viestin on oltava tarpeeksi ytimekäs huomion kiinnittämiseksi. Älä siis yritä sanoa montaa asiaa kerralla.
  1. Herätä tunteita, niin jäät mieleen. Markkinointiviestinnässä pyritään usein herättämään vastaanottajassa jokin tunnereaktio, sillä tunteet auttavat luomaan muistijäljen. Esimerkiksi huumori on yksi hyvä keino tähän, mutta sen kanssa kannattaa olla myös varovainen – huumori ei sovellu kaikkiin tilanteisiin.
  1. Astu vastaanottajan saappaisiin. Mieti, millaisia tarpeita vastaanottajalla on ja mihin tarpeeseen viestisi voisi tarjota vastauksen. Mikä aiheessa voisi koskettaa tavallista ihmistä ja hänen arkeaan? On myös tärkeää miettiä, missä tilanteessa ja tunnetilassa vastaanottaja todennäköisesti kohtaa viestisi. Esimerkiksi jos aihe on kovin vakava, huumori tai liiallinen tuttavallisuus voi hämmentää ja jopa ärsyttää vastaanottajaa.

Valmistuit hetki sitten valtiotieteiden maisteriksi, ja tutkit gradussasi koululaisten ilmastoprotesteja mediassa. Mikä aiheessa herätti kiinnostuksesi?

Median luomat representaatiot ja toimintalogiikka ovat mielestäni todella kiinnostavia. Gradussani tutkin koululaisten ilmastoprotestien kehystämistä mediassa: miten erilaisista näkökulmista aihetta kuvataan, miten jotkut näkökulmat lyövät läpi ja toiset eivät. Gradua tehdessä oli mielenkiintoista samalla seurata uutisointia myös Elokapinasta ja koronamielenosoituksista. Tutkimuksen seuraaminen siitä, miten media kehystää erilaisia aiheita julkisuudessa, antaa eväitä myös omaan työhöni.

Miten käytät nyt vapaa-aikasi, kun graduprojekti ei vie enää kaikkia iltoja?

Olen aivan huumaantunut tästä vapaa-ajan määrästä! Olen lukenut paljon, viimeksi Elena Ferranten Hylkäämisen päivät. Rakastan Ferranten kirjoja, jotka ovat upean raivokkaita ja intensiivisiä. Olen itse tosi rauhallinen, joten Ferranten maailma tuo mahtavaa vastapainoa. Toinen suosikkikirjailijani on Tove Jansson. Hänen teoksissaan on ihanaa elämäniloa ja leikkisyyttä, yksinkertaisen hyvän elämän arvostusta ja luontokuvausta. Suosittelen alkuperäisiä muumisarjakuvia!

Selaa lisää