Katja Syvärinen tuo Kaskasiin huippuluokan asiantuntemusta osallisuudesta

Maria Ruuska | 17.2.2020

Katja Syvärinen on osallisuusguru, joka ryhtyy Kaskasissa kehittämään vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen palveluita. Syvärinen tuo Kaskasiin myös uutta osaamista palvelumuotoilusta.

Katja Syvärinen, sinulla on pitkä kokemus hallinnosta ja politiikasta, erityisesti kuntien osallisuushankkeista. Kerro, millaisia töitä olet tehnyt ennen Kaskasia.

Olen aina tuonut yhteen erilaisista taustoista tulevia ihmisiä: asukkaita, viranhaltijoita ja luottamushenkilöitä. 

Viimeksi työskentelin Vantaan kaupungilla melkein kymmenen vuotta asukasdemokratian ja osallisuuden parissa. Olin mukana myös Uudenmaan sote-uudistuksen valmistelussa. 

Olen toiminut asiantuntijana muun muassa Kuntaliiton ja valtiovarainministeriön hankkeissa ja työskennellyt kansalaisjärjestöissä sekä viestintätoimistossa.

Olin pitkään mukana Euran kunnanvaltuustossa ja valtakunnan politiikassa. Toimin muun muassa 2000-luvun alussa kansanedustajana. 

Osallisuudesta puhutaan nykyään paljon. Mitä se oikeastaan on?

Lakiteksteissä puhutaan oikeudesta vaikuttaa itseä koskeviin asioihin. Kansalaisen näkökulmasta osallisuus on sitä, että hän tietää mitä ympärillä tapahtuu, miten siihen pääsee mukaan ja miten voi itse aloittaa jotain uutta. Osallisuus on mahdollisuutta toimia ja vaikuttaa päätöksentekoon. 

Asukkaat ja asiakkaat osataan yhä useammin ottaa mukaan suunnittelemaan ja kehittämään palveluita. Ihmisillä pitäisi halutessaan olla mahdollisuus olla osa yhteisöä ja saada näin osallisuuden kokemuksia. 

Osallistuminen vaatii vaivannäköä kansalaisilta, joille ei makseta siitä palkkaa. Miten helppo ihmisiä on saada mukaan?

Ihmisiä todellakin kiinnostaa, kun asia on itselle riittävän tärkeä. Ketään ei tarvitse houkutella mukaan keskusteluihin esimerkiksi lähikoulun lakkauttamisesta. Ihmiset ovat myös hyvin herkkiä havaitsemaan näennäiskuulemisen. Muodon vuoksi ei viitsitä vaivautua. 

En ole vielä koskaan tavannut ihmistä, joka ei olisi pystynyt oikeilla menetelmillä ja autettuna osallistumaan itseään koskevaan päätöksentekoon. Hyvinkin pienet lapset pystyvät osallistumaan, kun siihen löydetään oikeat menetelmät. 

Olen työssäni huomannut, että palvelumuotoilun ja yhteiskehittämisen menetelmistä on osallistamisessa apua. Olen käyttänyt näitä menetelmiä jo pitkään, ja kohta valmistun palvelumuotoilijaksi Laurea-ammattikorkeakoulusta. 

Anna kiireiselle viranhaltijalle kolme vinkkiä kansalaisten osallistamiseen.

  1. Mieti, miksi oikeastaan haluat tai tarvitset kansalaiset tai asiakkaat mukaan. Onko tarve vain tiedottaa vaiko tehdä yhdessä? On myös tilanteita, jolloin ei tarvitse osallistaa ollenkaan. Kerro osallistujille, mihin he voivat oikeasti vaikuttaa. 
  2. Tee osallistumisesta strategista ja tavoitteellista. Laadi osallistumisesta suunnitelma ja varaa sen toteuttamiselle työaikaa, rahaa tai ulkopuolisia sparraajia alusta loppuun saakka.
  3. Kaikkea ei tarvitse tehdä itse. Organisaatiossa tarvitaan ihmisiä, joilla on erityisosaamista osallisuuden toteuttamiseen, mutta lisäksi koko organisaatiolla pitää olla ymmärrystä osallisuudesta. Joskus ulkopuolinen kouluttaja, sparraaja tai tilaisuuden vetäjä voi auttaa vaikeidenkin paikkojen yli. 

Miksi halusit töihin juuri Kaskas Mediaan?

Kaskas Media perustaa kaiken tekemisensä tieteen ja tiedon puolustamiseen. Se on tässä maailmanajassa äärimmäisen tärkeää ja kiinnostavaa. Arvot näkyvät Kaskasin tekemisessä ja siinä, kenen kanssa yritys on tehnyt töitä. 

Olen jo aiemmin tehnyt asiantuntijatyötä ja jakanut osaamistani muille, kouluttanut ja sparrannut. Nyt pystyn tarjoamaan osaamistani Kaskasin työntekijänä. Se on win–win-tilanne kaikille.

Olet satakuntalaisittain kova muija laulamaan. Mikä on karaokebravuurisi?

Bravuureita on monia Madonnasta Kake Randeliniin! Uuden työpaikan pikkujouluissa vetäisin tietenkin Paula Koivuniemen Aikuisen naisen.

Puheviestinnän maisteri (FM), palvelumuotoilija Katja Syvärinen on Kaskas Median johtava vuorovaikutusasiantuntija. Hän vastaa Kaskasissa vaikuttamisen ja vuorovaikutuksen palveluista. Syvärinen aloitti tehtävässä vuoden 2020 alussa.

Selaa lisää