Koronavirus vähentää päästöjä, mutta vain hetkeksi: “Ei hidasta ilmastonmuutosta”

Kaskas Media | 23.3.2020

Uuden koronaviruksen vuoksi yhteiskunnan toimintaa on ajettu alas, lentoja peruttu ja ihmisiä pantu karanteeniin ympäri maailmaa. Kaikki tämä voi vähentää päästöjä hetkellisesti, mutta ei todennäköisesti hidasta ilmastonmuutosta pitkällä aikavälillä, sanoo Ilmatieteen laitoksen ilmastontutkimusohjelman johtaja ja Suomen ilmastopaneelin jäsen, tutkimusprofessori Hannele Korhonen.

Miten koronaviruksen hidastamiseksi tehdyt toimet vaikuttavat ilmastonmuutokseen?

“Emme voi vielä varmasti tietää, mitä vaikutuksia koronaviruspandemialla on ilmastoon kokonaisuudessaan. On selvää, että kun taloudellinen toiminta vähenee maailmanlaajuisesti, myös päästöt vähenevät hetkellisesti. Taloudellisella toiminnalla tarkoitetaan esimerkiksi sähkönkulutusta, teollisuuden toimintaa ja liikennettä, eli juuri niitä toimintoja, jotka synnyttävät hiilidioksidipäästöjä.

Toistaiseksi hiilidioksidipäästöt ovat linkittyneet voimakkaasti taloudelliseen toimintaan ja talouskasvuun. Siksi esimerkiksi vuonna 2008 alkaneen kansainvälisen talouskriisin aikana päästöt vähenivät väliaikaisesti. 

Satelliittimittausten perusteella ilmansaasteet ovat koronavirustilanteen takia pienentyneet selvästi Kiinassa ja Pohjois-Italiassa. Tämä viittaa siihen, että laajojen alueiden sulkeminen vähentää myös hiilidioksidipäästöjä, sillä merkittävä osa ilmansaasteista syntyy fossiilisten polttoaineiden käytöstä. Vastaavat toimet voivat vaikuttaa samalla tavoin myös muualla Euroopassa ja Pohjois-Amerikassa.

Epävarmuutta syntyy kuitenkin siitä, että monet maat elvyttävät talouttaan kriisin takia. Tällöin ei voida tietää, mihin elvyttäminen kohdistuu. Esimerkiksi suunnitelmat vähähiilisyyteen siirtymisen edistämiseksi voivat hidastua, jos rahoitusta suunnataan muihin asioihin.”

Millä aikavälillä koronaviruspandemian vaikutukset ilmastoon näkyvät?

“On muistettava, että ilmastonmuutoksen hillitseminen vaatii päästöjen vähentämistä globaalisti. Koronan takia päästöt eivät juuri nyt kasva, mutta tämä ei pelkästään riitä. Ilmastonmuutoksen pysäyttämiseksi nettopäästöt on saatava nollaan, eli hiilidioksidipäästöjä tulee tuottaa vain sen verran kuin hiilidioksidia ihmistoimin sidotaan.

Vaikka koronaviruksen torjunta voi vähentää päästöjä tänä vuonna, se ei yksin poista ilmastokriisiä. Vastaavissa tilanteissa, kuten vuonna 2008 alkaneessa talouskriisissä, on huomattu, että kriisin jälkeisinä vuosina päästöt kasvavat jälleen. Päästöjen lyhytaikainen väheneminen ei muuta isoa kuvaa.

Se, mitä tiedämme ilmastonmuutoksen hidastamisesta ja torjumisesta, ei ole muuttunut. Päästöt saattavat laskea näin dramaattisina aikoina, mutta ilmastonmuutoksen hillintä vaatii pitkäjänteisempiä tekoja.”

Poikkeustila on Kaskas Median blogisarja, joka tarjoaa luotettavaa tietoa koronaviruspandemian vaikutuksista yhteiskunnan eri osa-alueilla. Me Kaskas Mediassa uskomme tutkittuun tietoon ja yhteiskunnalliseen vuorovaikutukseen. Tuomme mukaan keskusteluun myös niiden tutkijoiden ja asiantuntijoiden äänet, joita julkisuudessa ei yleensä kuulla.

Jos tarvitset apua viestintään tai vuorovaikutukseen poikkeustilassa, ota meihin yhteyttä.

 

Kuva: Helsinkikuvia.fi

Selaa lisää