Luonnonvarakeskus sai Kaskasista strategisen viestintäkumppanin, joka ymmärtää kestävyyskysymyksiä

Pitkän yhteistyön aikana olemme auttaneet Lukea tarjoamaan ymmärrettävää ja kiinnostavaa tietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon.

Asiakkaan nimi: Luonnonvarakeskus
Toteutuksen ajankohta: Vuodesta 2015 alkaen 

Miksi työ aloitettiin?

Luonnonvarakeskus (Luke) on tutkimus- ja asiantuntijaorganisaatio, jonka työn ydin, eli uusiutuvista luonnonvaroista huolehtiminen, on kriittistä ilmastokriisiin sopeutumiselle ja suomalaisten hyvinvoinnille. On tärkeää, että Luken asiantuntijat kertovat aiheesta ymmärrettävästi ja käyvät keskustelua muun yhteiskunnan kanssa.

“Halusimme halusi löytää kumppanin, joka ymmärtää laaja-alaisesti luonnonvarojen käyttöön liittyviä kysymyksiä, ajattelee strategisesti ja hahmottaa alati muuttuvaa toiminta- ja viestintäympäristöä ja sidosryhmien tarpeita”, valottaa Luken viestintäpäällikkö Johanna Torkkel kumppanuuden tavoitteita. 

Mitä teemme?

Pitkän strategisen viestintäkumppanuuden aikana olemme auttaneet Luken hankkeita tarjoamaan ymmärrettävää ja kiinnostavaa tietoa yhteiskunnalliseen keskusteluun ja päätöksentekoon sekä tunnistamaan kumppanit ja tavoittamaan sidosryhmät.

Olemme esimerkiksi:

  • tukeneet Luken johtamia tutkimushankkeita viestintä- ja vuorovaikutusstrategioiden suunnittelussa
  • fasilitoineet tutkijoiden keskusteluja järjestöjen ja yritysten kanssa 
  • kehittäneet Luken julkaisuja
  • paketoineet tutkimustuloksia havainnollistavaksi infografiikaksi ja päätöksentekoa tukeviksi suosituksiksi
  • herättäneet kansalaisten kiinnostuksen monikanavaisilla kampanjoilla sekä
  • valmentaneet tutkijoiden yhteiskunnalliseen keskusteluun ja vaikuttamiseen. 

Yhteistyön myötä olemme perehtyneet maa- ja metsätalouden ajankohtaisiin kysymyksiin turpeesta vieraslajeihin ja suometsistä susikonflikteihin.

Miten on mennyt?

Olemme saaneet vuosien varrella kiitosta muun muassa tuestamme tutkimuslaitokselle tärkeän verkostomaisen työskentelyn suunnittelussa ja fasilitoinnissa.

Olemme auttaneet esimerkiksi hiljattain aloittanutta Metsäbiotalouspaneelia käynnistämään työnsä ja SUO-hanketta työstämään yhdessä sidosryhmien kanssa suometsien hoidon toimintamallia. Tukemme avulla verkostojen työ on ollut tavoitteellista, helposti seurattavaa ja tuloksellista. 

Hyvää palautetta olemme saaneet myös tutkimushankkeiden vaikuttamisen tukemisesta. Olemme auttaneet hankkeita paikantamaan päätöksenteon kannalta tärkeät, ajankohtaiset aiheet ja kiteyttämään tutkimustiedon helposti hyödynnettävään muotoon.